Çözüm özel ekonomik projeler

Her ekonomik sürecin ilham veren liderlere ihtiyacı vardır. Başarılı girişimciler bugün ilgi odağı olmayı hak ediyor

Görsel: Pixabay

Bugün ülkelerimizde devletin işlevlerinde değişen şeyler var. Ancak bu değişiklik, tamamen haksız ve değişikliklerin veya bunlara dahil olanların çıkarına olmayan bir belirsizlik durumuna neden olan şeyi anlamak konusunda tartışılmıyor.

Günümüzde çeşitli kesimleriyle seçkinlerin net bir şekilde şunun üzerinde çalışması gerekir ki devlet bundan sonra vatandaşlarının hepsini, hatta yarısını bile kamu tesislerinde istihdam edemeyecektir.

Günümüzde ülkeler, insanların rahat yaşamasını, çalışmasını ve ekonomik olarak üretmesini sağlayacak tüm imkanları hazırlamak ve sağlamak ve topraklarının her bölgesinde proje oluşturmakla görevlidir.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Bugün devletin işinin kolay ve basit olduğu söylenemez. Şu anda devletin işi istihdam sağlamak değil, altyapı, aydınlatma, su şebekesi, ulaşım araçları, açık yollar ve oteller gibi konularda hiçbir engel yaşamadan projenizi geliştirmenizi sağlayacak şartları oluşturmaktır.

Hemen hemen tüm ülkelerimiz çeşitli derecelerde bu yola girdiler. Ancak bu çabaya, bu yola girişin gerekçelerini izah eden ve iyi yönlerini gösteren bir söylem eşlik etmedi.

Bu açıklayıcı söylemin olmaması nedeniyle, gençler arasında yaygın bir dar görüşlülük duygusunu fark ediyoruz.

Dünya şu anda, olumlu tarafları olan ve bizi aylık maaş sınırlamasından kurtaran farklı bir ekonomik vizyona doğru ilerleme sürecinde.

Bu söylemin varlığının elzem ve önemli olduğuna inanıyorum. Bunu başarmanın koşullarından biri, çalışan devlet kültüründen çalışma, inisiyatif ve özgüven için altyapıyı sağlamakla ilgilenen devlete yumuşak bir geçiştir.

Evet kendine güvenmek, gelecek ve çözüm demektir. Ancak bu, işlerin devlet ve vatandaş arasında yeniden dağıtılması olarak anlaşılacak kadar mutlak bir güvenme değildir.

Ayrıca, ekonomik boyut, çalışma ve servet üretimi ilişkisiyle ilgili bu yeni kültüre geçişin, geçici koşullar veya devletlerin gücünün azalması ile dayatılan kısa süreli bir değişiklik olmadığını anlamak önemlidir.

Bu durum, dünyada nüfusun artmasıyla birlikte bugün zaruri hale gelmiştir. Ülkelerinde nüfusu birkaç milyonu geçmeyen insanların sayılarının on milyonlara ulaştığı bu günlerde devlet onlara istihdam sağlayabilir mi?

Büyük finans kuruluşları tarafından paylaşılan tüm tahminler, geleceğin özel sektör ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde olduğunu, hükümetler ne kadar zengin veya güçlü olursa olsun, gelecek nesillere istihdam sağlayamayacağını göstermektedir.

Bu nedenle, koşullara bağlı geçici bir ekonomik taktik değişimiyle değil, devamlı bir stratejik değişimle karşı karşıyayız.

İnsanlar, istenen şeyin, kendine güvenmeye dayalı bir vizyona göre çalışmaları olduğunu, artık her bireyin kalkınma fikirleri oluşturmak ve bunları başarılı projelerle somutlaştırmak için kendi yeteneğine güvenmesi gerektiğini ve servet oluşturma görevinin halklara verildiğini anladığında; işte o zaman devletten iş beklerken oluşan muğlaklık durumu sona erecek ve bir genç avucunu yanağına koyup büyük olasılıkla gelmeyecek bir işi kara kara bekleyerek zamanını ve hayatını boşa harcamayacaktır.

Bu nedenle Arap ülkelerimizdeki gençler, istihdam projelerine göre kendileri ve başkaları için iş bulmaları ve çalışmaları gerektiğini anlamalıdır.

Elbette küçük yaşlardan itibaren ekonomik olarak kendine güvenme kültürünü aşılamanın önemine dikkat etmeli ve çocuklarımıza her zaman şunu sormalıyız: Büyüyünce nasıl bir proje hayata geçirmeyi düşlüyorsun?

Böylece zihinler, çocukluktan itibaren özel girişim ve ekonomik hayaller üzerine kurulu olur.
 


Aslında, başarılı işlevsel desteğe göre her bir tarafın kendi ana ve önemli rolünü oynadığı geniş bir katılım durumuna ihtiyacımız var.

Bu bağlamda, medyanın ve hayal gücüne dayalı programların bu yaklaşımı dikkate alıp, verimli bir geleceğe doğru ilerlemede ve hak ettiği muameleyi görmesini sağlamadaki büyük rolüne dikkat çekiyoruz.

Yoksulluğun, işsizliğin ve devletlerin istihdam sağlayamamasının tezahürlerini ele almak, medyanın ilgisini hak eden önemli konulardır.

Ancak tüm dünyada ve ülkelerimizde bu önemli anda faydalı olacak şey, başarı hikayelerini ele almak ve servet yaratıp ihtiyaç ve yoksulluktan maddi zenginliğe geçebilenlerin hikayelerinde daha derine inmektir.

Her ekonomik sürecin ilham veren liderlere ihtiyacı vardır. Başarılı girişimciler bugün ilgi odağı olmayı hak ediyor.

Bu tabii ki devletin özel projelere fırsat sağlama ve yardım eli uzatma rolünden vazgeçmesi anlamına gelmemektedir.

Aksine, bugün siyasi eleştiri bile ekonomik konularla ilgili olarak rasyonel, objektif ve mantıklı bir şekilde işsizlik, yoksulluk ve diğer konuları ele alan yeni alanlara yönelmektedir.

Bu alanlar, altyapı durumu ve yatırımcıları çekebilme yeteneğiyle ilişkili olup, yatırımı verimsiz kılan bütün engeller üzerinde durmaktadır.

Elbette toplumlarımızda devlet ve vatandaşlar arasındaki görev dağılımı ve geçiş dönemi mekanizmalarının anlaşılması, kaçınılmaz bir şekilde kültürel, ekonomik, siyasi ve mali açıdan çok boyutlu çalışmayı içeren bir anlayış gerektirmektedir.

Devlet altyapıya ve tesislere önem vererek, insanımızın istek ve tutkuyla projelere yönelmesinin önünü açsın.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

Şarku'l Avsat

Şarku'l Avsat

DAHA FAZLA HABER OKU