Mısır hükümeti Yabancılar İçin Sığınma Kanun Tasarısı'nı onayladı

Sığınma talep edenlerin işlemleri için ‘kalıcı’ bir komite tahsis edildi

Mısır Bakanlar Kurulu toplantısından bir kare. Fotoğraf: Mısır hükümeti

Mısır hükümeti ‘yabancıların sığınmasına ilişkin işleri düzenlemek ve ülkedeki diğer işlemlerini yönetmek amacıyla bir komite kurmaya’ karar verdi.

Mısır Kabinesi, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığındaki toplantısında Yabancılar İçin Sığınma Kanunu’nun tasarısını onayladı.

Mısır Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kanun taslağı ‘ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu yasa hükümleri uyarınca  mülteci ve sığınmacıların hukuki statülerinin düzenlenmesini ve Mısır Başbakanı’nın onay vermesi halinde Mısır Bakanlar Kurulu’nun söz konusu süreyi benzer bir süre için uzatabilmesini’ içeriyor. Ayrıca Mısır Başbakanı’nın, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu yasa için yürütme yönetmeliklerini çıkarması bekleniyor.

Kanun taslağı ayrıca ‘Mülteci İşleri Daimi Komitesi’nin kurulması, komitenin tüzel kişiliğe sahip olması ve Mısır Başbakanı’na rapor vermesinin yanı sıra merkezinin Mısır’ın başkenti Kahire’de olması ve mülteci, göçmen ve sığınmacı sayılarına ilişkin bilgi ve istatistiki veriler de dahil olmak üzere tüm göçmen meselelerinde otorite olmasını’ da içeriyor.

Kanun taslağı uyarınca, Mülteci İşleri Daimi Komitesi’nin Mısır Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon kurması ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve mülteci işleriyle ilgili diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapması gerekiyor. Ayrıca mültecilere ve sığınmacılara her türlü destek, bakım ve hizmetin sunulmasını sağlamak için Mısır devletindeki idari makamlarla koordinasyon sağlaması ve bu yasaya ilişkin yürütme düzenlemelerinin, diğer uzmanlık alanlarını belirlemesi gerekiyor.

Şarku’l Avsat’ın Mısır Bakanlar Konseyi’nden aktardığı açıklamaya göre “Mülteci İşleri Daimi Komisyonunun oluşumu ve çalışma sistemi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Mısır Başbakanının kararıyla belirlenir. Komite, çalışmalarının sonuçları hakkında her üç ayda bir rapor hazırlayacak ve Mısır Başbakanına sunacak. Komitenin, görev tanımı, çalışma sistemi, başkanının atanması, görev süresi belirlenecek. Ayrıca Mısır Başbakanı kararıyla belirlenecek bir teknik sekreterliği de olacak” ifadelerine yer verildi.

Ağustos ayında, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, o sırada Mısır’da ikamet eden göçmen sayısının 133 ülkeden 9 milyondan fazla kişi olduğu yönünde bir değerlendirme yayınladı. Hükümet tahminleri ve resmi yetkililerin açıklamaları ise, sayılarının 6 ila 7 milyon arasında değiştiğini gösteriyordu.

Uluslararası Göç Örgütü o sırada istatistiklerindeki mültecileri ‘kişinin yasal statüsüne, göçün gönüllü veya gönülsüz olmasına ve hareketin sebeplerine ve ikamet süresine bakılmaksızın, uluslararası bir sınırdan veya her zamanki ikamet yerinden uzaktaki bir ülke içinde hareket eden herhangi bir kişi’ olarak tanımladı.

Aralık ayında, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile Kahire’de yaptığı görüşmede, Mısır’ın ‘ülkedeki yaklaşık 6 milyon mülteciyi kucakladığını ve onlara geçim kaynakları, bakım ve tam destek sağladığını’ belirtti.

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

 

Şarku'l Avsat

DAHA FAZLA HABER OKU