Diğer ülkelerin milletvekilleri nasıl yemin ediyor?

TBMM 28. dönem için milletvekilleri yemin etti. Peki farklı ülkelerde milletvekillerinin yemin metinleri nasıl?

Fotoğraf: AP

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi resmen başladı. 

İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetti.

Milletvekilleri, illerin alfabetik sıralamasına göre kürsüye davet edilip yemin etti.

600 milletvekilinin olduğu mecliste,  yemin töreni saat 14.10'da başladı.

Peki diğer ülkelerde nasıl yeminler ediliyor?

Kimi ülkeler Tanrı'ya, kimileri monarşiye, kimileri cumhuriyete, kimileri anayasaya vurgu yapıyor.

Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkenin yeminlerinde sadakat, bağımsızlık, adalet ve anayasa sözcükleri dikkat çekiyor.

Mısır'da rejim, Almanya'da "Alman halkı" vurgusu var. 

Avrupa'nın birçok ülkesinin parlamentosunda "Tanrı" vurgusu dikkat çekiyor ancak çoğunlukla yeminin bu kısmı tercihe bırakılmış durumda.

İran'da öne çıkan ise dini tasdik; mecliste vekiller Kur'an-ı Kerim'in üstüne el basarak yemin ediyor. 

Yunanistan'da meclis çalışmalarının başlangıcında uzun yıllar dini tören yapıldı hatta 2007'de SYRIZA Partisi, dini yemini kabul etmediğini belirtip söz konusu ayine katılmamıştı. 

İşte bazı ülkelerin öne çıkan milletvekili yeminleri.

 

Belçika

"Belçika halkının anayasasına ve kanunlarına uyacağıma, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma yemin ederim."

Almanya

"Çabalarımı Alman halkının refahına adayacağıma, refahını artıracağıma, onları zararlardan koruyacağıma, temel yasa ve federasyon yasalarını koruyup savunacağıma, görevlerimi vicdanla yerine getireceğime ve herkese adaletli davranacağıma yemin ederim. Tanrım bana yardım et!"

Birleşik Krallık

"Yüce Tanrı'ya bir İngiliz vatandaşı olduğumda, Majesteleri Kral Üçüncü Charles'a, mirasçılarına ve haleflerine ve yasaya göre sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime yemin ederim. Birleşik Krallık'a sadakatimi sunacağım ve onun hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğim, demokratik değerlerine sahip çıkacağım."

Brezilya

"Anayasayı korumaya, savunmaya ve desteklemeye, yasalara uymaya, Brezilya halkının genel refahını geliştirmeye ve Brezilya'nın birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını sürdürmeye söz veriyorum."

Çin

"Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı kalacağıma, anayasanın otoritesini koruyacağıma, görevimin hukuki sorumluluklarını yerine getireceğime, vatana bağlı kalacağıma, halkıma sadık kalacağıma, görevime azami saygı göstereceğime, kamu işlerini dürüstlükle sürdüreceğime, halkın denetimini kabul edip ve müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel açıdan gelişmiş, uyumlu ve güzel olan büyük, modern bir sosyalist ülke için çalışacağıma ant içerim!"

Finlandiya

"Ben, (isim), görevimi yerine getirirken anayasaya ve diğer yasalara uyacağıma, vatandaşların ve toplumun iyiliği için doğru ve tarafsız bir şekilde hareket edeceğime, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Tanrı'nın önünde söz ve yemin ederim."

Yunanistan 

"Ülkeme ve demokratik hükümet biçimine olan inancımı koruyacağıma, Anayasa ve yasalara itaat edeceğime ve görevlerimi vicdanlı bir şekilde yerine getireceğime kutsal birlik ve bölünmez üçlü birlik adına yemin ederim."

İran

"Kur'an-ı Kerim'in huzurunda Yüce Allah'a yemin ederim. İslam'ın kutsallığını koruyacağıma ve İran halkının İslam Devrimi'nin kazanımlarını ve İslam Cumhuriyeti'nin esaslarını koruyacağıma, kendisine verilen emaneti ayakta tutacağıma insanlık şerefim üzerine yemin ederim. Millet tarafından adil bir kayyum olarak, halkın temsilcisi olarak görevlerimi yerine getirirken takva ve dürüstlüğü gözetmek, vatanın bağımsızlığına ve haysiyetine, milletin haklarının korunmasına ve milletin haklarının korunmasına her zaman sadık kalacağıma yemin ederim. Söz, yazı ve yorumlarla halka hizmet edeceğim, anayasayı savunacağım ve ülkenin bağımsızlığını, halkın özgürlük ve çıkarlarını koruyacağım."

İsrail

"İsrail Devleti'ne bağlılık göstereceğime ve Knesset'teki görevimi sadakatle yerine getireceğime söz veriyorum."

İtalya

"Cumhuriyete sadık kalacağıma, Anayasasına ve kanunlarına sadakatle uyacağıma ve görevlerimi ulusun münhasıran çıkarları doğrultusunda yerine getireceğime yemin ederim."

Hollanda

"Krallığın halklarına, Krallığın tüzüğüne ve anayasaya her zaman uyacağıma ve onları destekleyeceğimi onaylarım. Krallığın bağımsızlığını ve topraklarını tüm gücümle savunacağıma ve koruyacağıma yemin ederim. Öyleyse bana yardım et, Yüce Tanrım!"

İsviçre

"Anayasayı ve kanunu koruyacağıma ve görevimin görevlerini elimden gelen en iyi şekilde yerine getireceğime ciddiyetle söz veriyorum."

Ukrayna

"Ukrayna'ya bağlılık yemini ediyorum. Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak, Anavatan'ın iyiliğini ve Ukrayna halkının refahını sağlamak için tüm eylemlerimle kendimi taahhüt ediyorum. Ukrayna Anayasasına ve Ukrayna yasalarına uyacağıma, görevlerimi tüm yurttaşların çıkarları doğrultusunda yerine getireceğime yemin ederim."

Mısır

"Cumhuriyet sistemini üstün tutacağıma, Anayasa ve hukuka saygı göstereceğime, milletimizin menfaatlerini tam olarak gözeteceğime, milletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma Yüce Allah'a yemin ederim."

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU