Avrupa Konseyi üye ülkelere temiz çevre hakkını insan hakkı olarak tanıma çağrısı yaptı

Avrupa Konseyi iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirliliği "üçlü gezegen krizi" diye niteledi

BM Genel Sekreteri António Guterres, sağlıklı çevre hakkını destekliyor (AP)

Avrupa Konseyi, 46 üye devletine temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkını insan hakkı olarak tanıma çağrısı yaptı.

İnsan hakları örgütü, dün kabul ettiği insan hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin tavsiye kararında, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilikten oluşan üçlü krizin ele alınmasına yönelik tedbirlerin insan haklarından daha iyi yararlanılması için zorunlu olduğunu belirtiyor.

Açıklamada, "Komiteye göre bu tavsiyenin uygulanmasında üye devletler bir dizi ilkeye saygı gösterilmesini sağlamalıdır: Zarar vermeme ilkesi, önleme ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi ve kirleten öder ilkesi gibi uluslararası çevre hukukunun genel ilkeleri; nesiller arası eşitlik ihtiyacı; ayrımcılık yapmama ilkesi; çevre konularında bilgiye ve adalete ayrımcılık yapılmaksızın erişim, çevre kararı alma süreçlerine katılım ve çevre eğitimi" dendi.

Komite ayrıca çevre bozulmasının yaratabileceği orantısız etkiye ilişkin endişelerini dile getirmekte ve üye devletleri çevresel zararlara karşı en savunmasız durumda olan veya bu zararlardan dolayı özel risk altında bulunan kişilerin haklarını korumak için yeterli tedbirleri almaya çağırıyor.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Üye devletler, ayrıca ticari işletmelerin çevreyle ilgili insan hakları sorumluluklarına uygun hareket etmelerini zorunlu kılmaya teşvik ediliyor.

Ağustosta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkını insan hakkı olarak kabul etti.

Bu gelişme, BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından memnuniyetle karşılandı ve Guterres bir açıklama yaparak "dönüm noktası niteliğindeki bu gelişmenin üye devletlerin ortak mücadelelerinde bir araya gelebileceğini gösterdiğini" ifade etti.

Guterres sözlerine şöyle devam etti:

Uluslararası toplum bu hakkın evrensel olarak tanınmasını sağladı ve bizi bu hakkı herkes için gerçeğe dönüştürmeye yaklaştırdı.

Bu karar, çevresel adaletsizliklerin azaltılmasına, koruma açıklarının kapatılmasına ve özellikle çevresel insan hakları savunucuları, çocuklar, gençler, kadınlar ve yerli halklar gibi hassas durumdaki insanların güçlendirilmesine yardımcı olacak.

Karar aynı zamanda devletlerin çevre ve insan hakları yükümlülüklerini ve taahhütlerini uygulamalarını hızlandırmalarını sağlayacak.* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/climate-change

Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar

© The Independent

DAHA FAZLA HABER OKU