Danıştay savcısından süreci etkileyebilecek mütalaa: Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirmesi iptal edilsin

Sakarya'da yerli ve milli üretim yapan Tank Palet Fabrikası'nın iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye devrine karşı açılan davada Danıştay Savcısı, sürecin birden fazla yasaya aykırı olduğu yönünde görüş verdi

Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası hakkında bu yılın başında alınan özelleştirme kararına ilişkin süreç devam ederken yargı tarafında önemli bir gelişme yaşandı. 

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) özelleştirmenin iptaline yönelik açtığı davada Danıştay savcısı, özelleştirme işleminin iptali yönünde bir mütalaa verdi ve fabrikanın satışının verimliliği artırmayacağı ifade edildi. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Kararın Savunma Sanayi Güvenliği Yasası'na aykırı olduğunun belirtildiği mütalaada " MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1. Ana Bakım Fabrikası’nın özelleştirme kapsam ve programına alınması yolundaki kararın 5202 sayılı Kanun’a ve kamu yararına aykırılığı yönünde de iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir" denildi.


Dört yasaya aykırı 

HKP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “AKP’nin ve Kaçak Saray’ın zulüm, baskı, kanunsuzluk iktidarında kamunun, halkın, vatanın çıkarını savunan, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Halkın Kurtuluş Partisi’nin, ordunun, dolayısıyla kamunun malı olan ve stratejik önemdeki Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı, özelleştirmenin iptali talebiyle açtığı davada, Danıştay Savcısı da yapılan özelleştirmenin;

Anayasa’ya, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’na, 5201, 5202 sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Yasası’na’, ‘Savunma Sanayi Güvenliği Yasası’na’ aykırı olduğunu, ayrıca yapılan özelleştirmenin VERİMLİLİĞİ artırmayacağını belirterek, işlemin İPTALİ gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

AKP’nin ve Kaçak Saray’ın zulüm, baskı, kanunsuzluk iktidarında kamunun, halkın, vatanın çıkarını savunan, Cumhuriyet’in Kazanımlarına Sahip Çıkan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor. 

Gözlerimizin önünde açıkça “Tam Kanunsuzluk” niteliğindeki işlemleri yapan iktidar güdümlü yasa uygulayıcılarını da görünce üzülüyoruz. Ama bunlar bizi hukuk mücadelemizden, “halkın davası”ndan asla vazgeçirmiyor, umutsuzlandırmıyor. 

Aksine, Cumhuriyet hukukunun derinlerde kök saldığını ve gericiliğin, faşizmin ve onların baskı-zulüm-soygun “hukuku”nun ergeç yenileceğini biliyoruz.

Partimiz, vatanımızın, halkımızın çıkarları neyi gerektiriyorsa onun mücadelesini veriyor, vermeye de devam edecek.

Bugüne dek Cumhuriyet Savcılıkları, İdari Yargı, Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk kurumları nezdinde yüzlerce hukuk savaşımı verdik, veriyoruz. Çünkü bu vatanı halkımız bin bir zorluklarla, büyük özverilerle yarattı, kolayca da kaybedilemez.

Tank-Palet fabrikasının özelleştirilme kapsamına alınmasını hukuk terimlerle açıklamanın yetmeyeceğini, bir ülke ve ordusunun ve savaş gücünün yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etmek zorundayız.

Dolayısıyla bu özelleştirme Vatana ihanettir.

Vatana ihanetin sorumluları ergeç Yüce Divan’da da hesap vereceklerdir.”


 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU