ADAM-DER'den "bildiri" açıklaması: 15 Temmuz sonrasını nasıl fırsat bildilerse yine bir fırsat yaratabileceklerini düşünüyorlar

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği Başkanı Çetin Ali Nergis, "Darbe yapmak için asker olmaya gerek yok. Bunu gördük bir kere. Darbenin sadece askerler tarafından değil siviller tarafından da yapıldığını bizzat 2016'dan bu yana yaşıyoruz" dedi

Fotoğraf: AA

104 emekli amiralin imzasıyla 4 Nisan'da yapılan "Montrö" ve "sarıklı amiral" açıklamasının ardından imzacılardan 10'u gözaltına alındı.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) ise konuya ilişkin yayımladığı açıklamada "Görevdeyken, yani Deniz Kuvvetleri’ne komuta ederken darbeye kalkışmamış, darbecilikle suçlandıkları kumpas davalarında beraat etmiş amirallerin, hiçbir yaptırım ve zor kullanma gücüne sahip olmadıkları emekliliklerinde darbeciliğe kalkıştıklarını öne sürmek, insaf ve mantık ile bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'na konuşan dernek başkanı Çetin Ali Nergis de hükümetin şu andaki tutumunun çok düşmanca olduğunu, bu soruşturmaların siyasi iktidarın sözcülerinin ilk ifadeleri ile adeta intikam alma haline dönüştürüldüğünü kaydetti.

"Darbe iması yok"

Soruşturmanın arkasında bir darbe arayışı olduğunu ifade eden Nergis, "Bunu sorguladıklarını söylüyorlar. Ancak amirallerin bildirisinde bir darbe iması da yok. Konu belli; Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ benzeri yapılanmalara karşı gösterilen hassasiyettir. Buna darbe demek gerçekten işi iyice sulandırmaktır" dedi.

Birçok siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun iktidarın bunu kullanmaya çalıştığı yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Nergis, "15 Temmuz sonrasını nasıl fırsat bildilerse şimdi yine benzer bir fırsatı yaratabileceklerini düşünüyorlar. Bu gözaltı ve hak edilmiş haklarını yani lojman, koruma hakkı gibi haklardan mahrum edilmesi yasaya ne kadar uygun bu da ayrı bir tartışma konusudur" diye konuştu.

"Darbe yapmak için asker olmaya gerek yok"

Nergis, "Emekli amiraller darbe yapabilir mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Darbe yapmak için asker olmaya gerek yok. Bunu gördük bir kere. Darbenin sadece askerler tarafından değil siviller tarafından da yapıldığını bizzat 2016'dan bu yana yaşıyoruz. Aynı darbeyi daha da arttıracak onu daha sıkı hale getirecek bir fırsat olarak değerlendirdiklerini düşünüyoruz. Bu amirallerin darbe yapma gibi bir durumları yok. Ellerinde devletin zor gücü mü var? Kaldı ki böyle bir imaları da yok. Gözaltına alınmadan bir gün önce donanmanın hissiyatını verdiği demeç ve açıklamalarla dile getiren Türker Ertürk, 'Buradan darbe aramak gereksiz bir çabadır' diye ifade etti. İşin bu şekilde tartışılıyor olmasını da doğru bulmuyorum. Kendisine karşı yönetilmiş her eleştiriyi, bu özellikle de emekli askerler tarafından yapılınca hazır kendisine bir mağduriyet durumu yaratmak için tepe tepe kullanıyor iktidar.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

ADAM- DER'in açıklaması

ADAM- DER'in bildiri ile aynı gün yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazlar' ile Marmara Denizi'nde tam egemenlik haklarını kazandıran Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmalı hale getirebilecek açıklamalar ve TSK içinde 15 Temmuz öncesindeki FETÖ örgütlenmesini hatırlatan girişimlerin görünür hale gelmesi 'üzerine 104 emekli amiralin yaynnladığı ortak bildiri, iktidar çevrelerinde ve TBMM Başkanı tarafından darbeye çağrı olarak yorumlandı. Gerek iktidar beslemesi medyada gerekse sosyal medya mecralarmda inızacılar darbeci olmakla suçlanmakta, daha da ileri gidilip rütbelerinin sökülmesi, maaşlanmn kesilmesi istenmektedir. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için TSK'den ilişiği kesilmiş askerler olarak vurguluyoruz ki, her yurttaş yasaların kendisine verdiği hakları kullanarak görüşlerini dile getirmek, bunlar yaymak ve topluca ifade etmek özgürlüğüne sahiptir. Emekli amirallerin bildirisi, kendi görev alanlannı ilgilendiren konuda, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni savunma ve Deniz Kuvvetleri'ndelci FETÖ benzeri yapılanma girişimlerine dikkat çekme çabasıdır. Buna karşın emekli amiraller haksız şekilde darbe teşvikçisi olarak suçlanmaktadırlar. Görevdeyken, yani Deniz Kuvvetleri'ne komuta ederken darbeye kalluşmamış, darbecilikle suçlandıklan kıımpas davalannda beraat etmiş amirallerin, hiçbir yaptınm ve zor kullanma gücüne sahip olmadıldan emeldililderinde darbeciliğe kalluştıklannı öne sürmek, insaf ve mantık ile bağdaşmaz. 2018 Cumhurbaşkani seçimi öncesinde Genelkurmay Başkanı 'mn muhtemel bir adayı helikopterle ziyaret edip adaylıktan vazgeçirmesini alkışlayan egemen medya ve siyaset aktörlerinin, bugün emekli amirallerin bildirisini demokrasiye ve sivil siyasete parmak sallamak olarak yonımlamalan ibret vericidir. Yerli yersiz her bahaneyle 15 Temmuz edebiyatı yapan aynı egemen medya ve siyaset aktörlerinin 15 Temmuz felaketinin araştırılması için TBMM'de kurulmuş komisyonun çalışmasının engellenmesi karşısında suskun kalmalan da aynı ölçüde ibret verici bir ikiyüzlülüktür. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) olarak, Anayasal hakların kullanılması karşısında gösterilen tahammülsüzlüğü, tehdit dolu demeçleri kınıyoruz; her eleştiriyi milli iradeyi hiçe saymak şeklinde yorumlayan baskıcı anlayışı reddediyoruz. Asker şahısların yanı sıra tüm kamu görevlilerinin siyasetle ilişkisi ilgili yasalarda tanımlanmıştır. Emekli askerlerin söz söyleme, görüş bildimıe haklar, halen görevi başında bulunup da her gün görev alanlar dışında açıklamalar yapan Diyanet işleri Başkanı'ndan, Ayasofya Baş imam ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkam'ndan daha az değildir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı iken (Anayasa'ya aykan olarak) İstanbul başkent ve resmi dil Arapça olmak üzere İslam ülkeleri Konfederasyonu lcurulmasım öneren emekli general ne kadar düşünce özgürlüğüne sahipse, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmalı hale getirilmesine karşı görüş bildiren amiraller de en az o kadar düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. 15 Temmuz darbe girişimini "Allah'ın lütfu" sayıp kendi sivil darbesini yapanların, darbe girişimini aydınlatmaktan Icaçmanlann, Anayasa'yı tammamayı alışkanlık haline getirenlerin, Meclis'i itibarsıı ve işlevsiz hale getirip Anayasa Mahkemesi'ni bile kapatmakla tehdit edenlerin millet iradesinden söz etmeye hakları yoktur! Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, anayasal haldann kullanılması ve geliştirilmesinde, Cumhuriyet'in kazammlannın ve demokrasinin kalan son mevzilerinin savunulmasmda tüm yurttaşlarla birlikte omuz omuza olmaya devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

Independent Türkçe, Gazete Duvar

DAHA FAZLA HABER OKU