Üç bakanlıktan ortak çalışma: Kadına yönelik şiddet olaylarında doldurulan form güncellendi

Forma son şeklini vermeden önce halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınlara başvuruldu

Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org

İçişleri Bakanlığı, kolluk birimlerince kullanılan yeni "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun yarından itibaren Ankara'da kullanılmaya başlanacağını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı"nda kolluk birimlerince kullanılan, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nda güncelleme yapılacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu form güncellendi, soru sayısı 22'ye çıkarıldı.

Formun yenilenmesiyle 6284 sayılı Kanun kapsamındaki işlenen suçların detaylı şekilde ele alınması sağlandı.

Risk analizlerinin daha etkin yapılmasına imkan sağlayan yeni form, pilot il Ankara'da yarın kullanılmaya başlanacak. Yeni formun, bu ay sonunda ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni form nasıl hazırlandı?

Formun güncellenmesi çalışmalarını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı uzmanları yürüttü.

Uzmanlar, dünya genelindeki örnekleri titizlikle incelerken paydaş kurum ve kuruluşlar ile kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri de dikkate alındı.

Forma son şeklini vermeden önce halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınlara başvuruldu.

Hazırlanan yeni form, risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi.

Yeni formda neler var

Mevcut formda bir maddede ve cevabı "evet/hayır" olarak geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet sorusu, yeni formda 4 ayrı soru haline getirildi.

Şiddet tanımlarının ayrı ayrı detaylandırıldığı formda, şiddetten etkilenen diğer aile bireylerinin olup olmadığı ve şiddetin sıklığı soruldu.

Failin ısrarlı takip ve musallat olma durumuna ilişkin yer ve zaman bilgileri de forma eklendi.

Şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki halinin tespitine yönelik sorular da yeni forma dahil edildi.

Risk arttırıcı durumların, mağdur ve fail açısından detaylı ele alındığı yeni formda, boşanma aşaması, töre ve namus cinayet geçmişi incelendi.

Silah durumu ve silaha kolay erişim durumuyla çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi.

Yeni formda, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkinliği vurgulandı.

Yeni formun faydaları 

Yeni form, kolluk, mülki amir ve hakimin, mağdura dair koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini artıracak, barınma yeri sağlama ve koruma altına almadaki tereddütler giderecek.

Kolluk ve hakimin, faile dair önleyici kararlar alması yönündeki etkinliğini artıracak yeni form, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) mağdura yönelik vaka bazlı çalışmalarına kolaylık sağlayacak.

Form, devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını artıracak.

Cinsel suç mağdurlarına destek sağlanmasına yönelik adımların daha güçlü atılmasına imkan sağlanacak.

Formlar doldurulurken cinsel suç mağduru 18 yaş altı çocukların ifadeleri, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ya da Adli Görüşme Odası (AGO) görevlileriyle irtibat kurularak alınacak. 

18 yaşından büyük cinsel suç mağdurunun ifadesiyse Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, Adli Görüşme Odası'nda (AGO) alınacak.

Bunun mümkün olmaması halinde kolluktaki işlemleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ŞÖNİM ya da Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) görevlileriyle irtibat kurularak söz konusu kişiye kadın meslek elemanının refakat etmesi sağlanacak.

 

 

AA

DAHA FAZLA HABER OKU