Türk-İş’ten “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” açıklaması: Cevabımız genel grev olacaktır

Ülke genelindeki 34 sendika başkanıyla yapılan Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında, kıdem hakkının zayıflatılmasına yönelik her türlü girişime genel grevle cevap verileceğine işaret edildi

Fotoğraf: Twitter/@turkiskonf

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş), ülke genelindeki 34 sendika başkanının katıldığı Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) getirilmesine yönelik düzenleme masaya yatırıldı. 

Toplantının ardından tüm teşkilatlara dağıtılması istenen değerlendirme notunda salgın döneminde kıdem tazminatının gündeme getirilmesinin çalışma hayatının huzurunu bozduğu belirtildi. 

Değerlendirmede, “Türk-İş'in kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı, ‘genel grev' olacaktır” uyarısı yapıldı.

“Maaşımız düşecek”

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberinde yer verdiği değerlendirme notunda ayrıca yeni sistemin devreye girmesi halinde işçinin 30 günlük kıdeminden 12 gününü kaybedeceği, kıdem parasının ise enflasyon karşısında eriyip yok olacağı bildirildi.

Teşkilatlara dağıtılan beş sayfalık bilgi notunda, TES'in kabul edilebilir bir tarafının olmadığına işaret edilirken, TES ile işverenin yanı sıra işçiye de kıdem için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek istendiği, böyle bir durumda maaşından her ay prim kesilecek işçinin zaten düşük olan maaşının daha da düşeceği belirtildi.

“12 gün kayıp olacak”

Mevcut sistemde 25 yıl çalışan bir işçinin son aldığı maaş üzerinden 25 maaş tutarında kıdem tazminatı aldığına işaret edilen bilgi notunda, TES'de ise primlerin her ay kesilecek olması nedeniyle bugün yatırılan primlerin 30-40 yıl sonra faiz getirisine rağmen enflasyon karşısında eriyip azalacağı bildirildi.

Türk-İş, TES'deki ikinci modelin uygulanması halinde işçi ve işveren priminin yüzde 5'te kalacağı, bu nedenle mevcut haklara göre işçinin yüzde 3,33 oranında yani 12 günlük (30 günde 12 gün) kayba uğrayacağı hesabını yaptı. Bilgi notunda ayrıca TES'in bir tür kredi kuruluşuna dönüşeceği uyarısı da yer aldı.

“Düzenleme, işsizliği artırır”

Bu modele işverenlerin de karşı olduğuna dikkat çeken Türk-İş, “SGK primlerini bile ödemeyen işveren TES primlerini ödemeyecek, kayıt dışılık artacak, işveren maliyeti azaltmak için daha az işçi çalıştırmayı hedefleyecek böylece istihdam azalacak, işsizlik artacaktır” uyarısını yaptı.

TES'le işçinin iş güvencesinin yok olacağı, işten atılmanın kolaylaşacağı, sendikalı işçilerin de 30 güne ilave kıdem alma döneminin kapanacağı da bildirildi.
 

Sözcü

DAHA FAZLA HABER OKU