Yargıtay: Haftalık izin kesintisiz 24 saatten az olamaz

Haftalık izinlerin olması gerekenden az kullandırılmasına karşı emsal niteliği taşıyan bir karar geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “Hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır” kararına hükmetti

Bazı işverenlerin işçilere haftalık yarım gün izin vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor / Fotoğraf: AA

Özel sektörde çalışanların en büyük problemlerinden biri, yasal sürenin altında haftalık izin kullandırılması.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu probleme emsal oluşturabilecek bir adım attı.

Haftalık izin konusunda içtihat metni özelliğinde karara imza atılarak, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmedildi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Karar, bir ilaç firmasında 8 senedir çalışan işçinin kovulması sonrasında açtığı davayla gündeme geldi.

İkinci İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, gece çalışması ücreti, hafta tatili ücretinin ödenmesini talep etti.

Mahkeme, işçinin haftada 7 gün çalıştığını gerekçe göstererek, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal niteliğindeki kararında ,4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde haftalık iznin 24 saat olarak belirlendiğini hatırlattı. 

"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez" açıklamasıyla başlayan kararda hafta tatilinin bölünerek de kullanıdırılamayacağı vurgulandı. 

"Hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır" ifadelerine yer veren Mahkeme, şöyle devam etti: 
 

Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesi incelendiğinde davacı işçinin hafta tatilinde çalışma şekline ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı gibi, dilekçede normal mesainin haftanın 6 günü olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Dava dilekçesindeki bu açıklama ve tüm dosya kapsamından davacı işçinin davalıya ait iş yerinde haftanın 7 günü çalışmadığı anlaşılmakla, hafta tatili ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.


İHA

DAHA FAZLA HABER OKU