Anadolu Ajansı: Teröristleri ihbar edenlere verilecek ödüller komisyon tarafından belirlendi

Teröristleri ihbar edenlere verilecek ödüller komisyon tarafından belirlenecek. Ödül miktarı 200 bin lirayı geçemeyecek. İhbar, terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri hakkında ise ödül 10 milyon liraya kadar çıkabilecek

Fotoğraf: AA

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına, delillerin elde edilmesine yardım eden, teröristlerin kimliklerini yerlerine bildirenlere ve yakalanmalarına yardımcı olanlara verilecek para ödülleri ile ilgili yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması gerekiyor. Güvenlik korucuları da ödülden yararlanabilecek. Kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ile istihbarat amaçlı bilgisinden istifade edilen kişiler ise ödül kapsamı dışında tutuldu.

Ödülün şartlarından birisi de verilen bilginin yeni olması. Güvenlik ya da istihbarat görevlilerinin daha önceden edindiği bilgiler ödül kazandırmıyor. Tanıklık sıfatı ile verilen bilgiler için de ödüllendirme yapılmayacak. 

Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak.

Bir yıl içinde başvurmayan ödülü alamayacak

Ödüllendirme için bilgi verilen tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, bilgiyi veren ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekecek. Öngörülen sürede yapılmayan ödül talepleri işleme alınmayacak.

Verilecek ödül miktarı ise ödül komitesi tarafından belirlenecek.  Miktar, verilen bilginin aydınlattığı suçun özelikleri ya da aranan fail dikkate alınarak tespit edilecek.

Komisyon 50 kat arttırabilecek

Komisyon tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, verilecek ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile 50 katına kadar arttırılarak, 10 milyona kadar çıkartılabilecek.

Verilecek kesin ödül miktarına, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine etkisi, suç failinin terör örgütündeki hiyerarşik ve yönetsel konumu, suçun işlenmesinin önlenmesi ile ortaya çıkacak kamu yararı, engellenen terör eyleminin meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ağırlığı, ele geçirilen silah, mühimmat ya da patlayıcı maddenin miktarı ve tesir gücü, ele geçirilen delillerin terör örgütünün deşifre edilmesine veya suçların ortaya çıkarılmasına katkısı dikkate alınarak, ödül komisyonunca karar verilecek.

Her bilgiye ayrı ödül

Bir kişi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.

Verilebilecek azami ödül miktarının ödül komisyonunca ilan edilmiş olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemeyecek. 

İade edilmeden ödül yok

Aranan suç failinin yurt dışında yakalanırsa, verilen bilgi sayesinde ele geçirilen failin, yakalandığı ülkeden Türkiye'ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak.

Yakalanması için ödül konulan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğraflar ve ödül miktarları her türlü iletişim aracı ile internet ve dijital ortamlarda duyurulabilecek.

Ödül komisyonu 8 üyeden oluşacak

Ödül komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı’nın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 3, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 3 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak.

Ödül alanlar gizli tutulacak

Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler, komisyon kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek. 

Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimlerinde edinilen bilgiler gizli olacak. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında işlem başlatılacak.

AA

DAHA FAZLA HABER OKU