Borçlu şirketlere yeniden yapılandırma; Alacaklı yasal yollara başvuramayacak

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma” uygulamasının başlayacağını duyurdu

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre büyük ölçekli şirketlerin banka ve finansal kurumlara kredi borcu için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulaması başlayacak. 

Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için de onay bekleniyor. 

Buna göre 25 milyon lira ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler, yapılandırmadan yararlanabilecek. 

25 milyon liranın altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben borçlarını yapılandırabilecek. 

Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacak. 

Başvurusu kabul edilen borçlular için “durumun korunması süreci” başlayacak.

Söz konusu sürecin başlamasından sonra Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar: 

- Borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), 

- Mevcut takiplere devam edemeyecek

- Yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacak. 

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecek. 

Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için TBB Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacak. 

Kimleri kapsayacak?

Yeniden yapılandırma uygulaması; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecek.

Başvuru nasıl olacak?

FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecek. 

Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecek. 

Enerji sektörü 7,5 milyar dolarlık borcunu yapılandırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun elektrik üretim ve dağıtım sektörünün çeşitli bankalara 47 milyar dolarlık kredi borç yükü olduğunu açıklamasının ardından geçen hafta aynı sektörden bir borç yapılandırma hamlesi gelmişti. 

Anadolu Ajansı'nın bankacılık sektörü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar doları yapılandırıldı.

Yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için bankalar ve şirketler arasında ön mutabakatlar sağlandı. Böylece, enerji sektöründe 10 milyar dolarlık sorunlu kredi yapılandırılmış olacak.

Son dönemde dolar kurundaki artışla yükselen elektrik üretim maliyetleri ve elektrik talebindeki yavaşlamayla oluşan arz fazlası, enerji yatırımcılarının bankalara olan borcunu ödemesini zorlaştırdı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, sektörde yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar dolar düzeyinde.Independent Türkçe 

DAHA FAZLA HABER OKU