Katolik piskoposlar, Amerikan yerlilerinden resmi olarak özür diledi

Washington Post'un haberine göre, organizasyon, Amerikan yerlilerine yönelik suçlardaki payını kabul ettiği "İsa'nın Kutsal Sözünü Tutmak: Yerli Bakanlık için Pastoral Bir Çerçeve" başlıklı bir belge yayınladı

Fotoğraf: USCCB

 

Belgede, "Kilise, Amerikan yerlisi çocukların yaşadığı travmalarda rol oynadığını kabul etmektedir." ifadesi kullanıldı. ABD hükümetinin yerli kültürünü ortadan kaldırmak için oluşturduğu yatılı okullarda kilisenin rolüne işaret edildi.

Neredeyse 100 yıla yakın bir süre yerli çocukların "ailelerinden zorla alındığı, isimlerinin değiştirildiği ve kendi dillerini konuştukları için şiddette maruz kaldığı" itirafına yer verilen belgede, bunların 84 Katolik Kilisesi ve partnerleri kontrolünde olan 500'den fazla okulda uygulandığı belirtildi.

Belgede, yerli çocukların bu okullarda kendi dillerini, kıyafetlerini ve geleneklerini terk etmeye zorlandığı ifade edilerek, "Yatılı okullar, yerli çocukları ailelerinden ve kabilelerinden ayırdıkları ve onlar yönlendirilebilir durumdayken onları 'Amerikanlaştırdıkları' için bu kültürel asimilasyonu uygulamada uygun araçlarından biri olarak görülüyordu." bilgisi verildi.

Kilisenin kendini "Yerli halkları köleleştirmek, kötü muamele etmek ve topraklarından çıkarmak için kendi gerekçeleri" olan "Avrupai ve Avrupa merkezli güçlerden" uzaklaştırmak istediği belirtilen açıklamada, kiliseye emanet edilen kişilere gerektiği gibi muamele gösterilmediği için özür dilendi.

Belgede, kilisenin bu Avrupai ideolojiyi desteklemediği vurgularak, tüm kilise üyelerinin, Amerikan yerlilerinin tarih boyunca yaşadığı travmaları kabul etmesi ve bu kişilere uygulanan suistimallerde Katoliklerin katkısı olup olmadığını saptamak için hem yerel hem de hükümet soruşturmalarına katkıda bulunmaları çağrısı yapıldı.

Organizasyonun 1977'den bu yana ilk kez resmi olarak yerli topluluklarla olan ilişkisi konusunda konuştuğu ifade edilen belgede, Amerikan yerlisi çocukların Katolik okullarında cinsel istismara uğramasına değinilmedi.

Washington Post'un mayısta ortaya koyduğu kapsamlı araştırmada, ABD hükümetleri tarafından ailelerinden zorla alınarak Katolik okullarına yerleştirilen çok sayıda Amerikalı yerli çocuğun, bu okullarda yıllar boyunca cinsel istismara uğradığı gözler önüne serilmişti.
 

AA

DAHA FAZLA HABER OKU