Türkiye ekonomisi üç çeyrektir daralıyor

2019'un birinci çeyreğinde yüzde 2,6 daralan Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,5 oranında küçüldü

Fotoğraf: AP

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Nisan-Haziran 2019 arası dönemi kapsayan ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 oranında daraldı. 2019'un ilk çeyreğinde ise  yüzde 2,6 küçülme yaşanmıştı. 

  Büyüme oranı
2018 Birinci Çeyrek Yüzde 7,3 büyüme
2018 İkinci Çeyrek Yüzde 5,2 büyüme
2018 Üçüncü Çeyrek Yüzde 1,6 büyüme
2018 Dördüncü Çeyrek Yüzde 3 küçülme
2019 Birinci Çeyrek Yüzde 2,6 küçülme
2019 İkinci Çeyrek  Yüzde 1,5 küçülme 


Yalnızca tarım sektörü büyüdü

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan kalemler incelendiğinde 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla tarım sektörü yüzde 3,4 büyüdü.

Sanayi sektörünün katma değeri yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri  yüzde 0,3 azaldı.

Sanayi sektörü önceki çeyrekte yüzde 3,9 daralırken, inşaat sektörü aynı dönemde yüzde 9,3 küçülmüştü.

Hizmetler sektöründeki daralma ise bir önceki çeyrekte yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Halkın tüketimi yüzde 1,1 geriledi, devletin tüketimi yüzde 3,3 arttı

Hanehalkının nihai tüketim harcamaları 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 geriledi.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı.

2019’un ilk çeyreğinde yüzde 12,4 gerileyen yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 22,8 küçüldü. 

Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatı ise yüzde 16,9 azaldı.


Independent Türkçe 
 

DAHA FAZLA HABER OKU