Cezayir'in akciğeri ve doğa dengesi: Tonga Gölü

Yoğun ağaçları ve nadir yabani kuşları var

Tonga Gölü, yıl boyunca benzersiz sayıda ziyaretçi ve turiste tanık olur (Sosyal Medya)

Cezayir'in doğusundaki el-Kala şehrinde bulunan Tonga Gölü, yoğun ağaçlar ve yabani kuşlar içerdiğinden ender bir firuze olarak kabul ediliyor.

Çeşitli nadide ağaçları, bitkileri ve hayvanları ile tanınan Tonga Gölü, Tarf Vilayeti'nde, el-Kala kentine dört kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mantar ve deniz çamı gibi ağaç bakımından zengin, farklı hayvan ve bitki türlerini barındıran sık ormanlarla dolu.

Çevresel dengeye katkısı, göçmen ve nadir kuş sürüleri nedeniyle korunması gereken bir dünya mirası olarak sınıflandırılıyor.

Pitoresk doğal alanları, yıl boyunca dinlenmek, rahatlamak ve keşfetmek için gelen turistleri ve aileleri cezbediyor.

Bazı tarihi kaynaklar, Tonga Gölü'nün adını Nijer'den gelen 'Tonga' adlı ve bölgede belirli bir zamanda yaşayan bir Afrika kabilesine dayandırıyor. 
 

1.jpg
Tonga Gölü, korunması gereken bir Dünya Mirası Alanı / Fotoğraf: Sosyal medya

 

Tonga, 2 bin 600 hektarlık bir alanı kapsayan korunan bir alan. Tüm dünyada sulak alanların korunması ve kalıcı olarak kullanılması için '1971 Ramsar Antlaşması'nda küresel öneme sahip sulak alanlar listesine dahil edildi.

Göl, ağırlıklı olarak su üzerinde yüzen söğüt ağaçlarından oluşan adalardan ve diğer su bitkilerinin yanı sıra, Beyaz Nilüfer bitkisinin yetiştiği su kıyılarından oluşuyor.

Akdeniz'de türünün tek örneği olması nedeniyle uluslararası önem kazanan Tonga, bazı nadir kuşlar için bir yuva niteliğinde.

Tonga, Kuzey Afrika'nın en önemli bölgesi ve 20 binden fazla kışlayan su kuşunun sığınağı.

Biyolojik çeşitliliği nedeniyle gölde 132 su kuşu türünden 56'sı yasal olarak koruma altında bulunuyor.

Göl ayrıca 8'i korunan tür olmak üzere 10 memeli türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyada ender bulunan bitkilere sahip olan gölde bulunan 26 su bitkisinden 17'si nadir, Beyaz Nilüfer bitkisi de dahil olmak üzere bitki mirasının yüzde 65'i bulunuyor.

Çok nadir olarak kabul edilen Beyaz Nilüfer, Cezayir kanunları ve UNESCO tarafından korunuyor.

Beyaz Nilüfer,10 gün boyunca sabahları açılıp akşamları kapanan, daha sonra ölüp yerini başka bir bitkiye bırakan, kuşlar için şemsiye sayılan güzel bir bitki.
 

2.jpg
Tonga, 2 bin 600 hektarlık bir koruma alanı / Fotoğraf: Sosyal medya

 

Aynı zamanda 'Marsilya devisa' su eğrelti otunun bulunduğu tek göldür ve gölün doğu kıyısında yer alan bitki dört yapraktan oluşur.

Aynı şekilde uzun bir dalı ve iri sarı çiçekleri olan, suyun üzerinde yüzen bir bitki olan Gezia repens de burada bulunan bitki türlerinden biri. 


Balık zenginliği

Göl, kemik erimesine iyi gelen yılan balığı veya sazan balıklarıyla beslenen ve nesli tükenmek üzere olan su köpeği gibi çok büyük ve ender bir balık zenginliğine sahip.

Göçmen kuşlar, 100'den fazla kuş türünün yanı sıra göçmen 'yeşil ördek' de dahil olmak üzere göl onlar için yaşam koşulları sağladığından, kışın yiyecek aramak için göle inerler.
 

3.jpg
Bazı tarihi kaynaklar, Tonga Gölü'nün adını Nijer'den gelen 'Tonga' adlı ve bölgede belirli bir zamanda yaşayan bir Afrika kabilesine dayandırıyor

 

Turist akını

Tonga Gölü, yıl boyunca, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sahip olduğu turizm nitelikleri bakımından dünyanın diğer bölgelerinde bulunmayan güzelliklere sahip olması nedeniyle Cezayir dışından da benzersiz bir ziyaretçi ve turist akınına tanık oluyor.

Hidrolojik değeri taşkınları azaltmak ve kıyı kumullarını stabilize etmek için çalıştığı gerçeği göz önüne alınarak Dünya Mirası içinde sınıflandırılan bir hazine.

Ekonomik değeri bakımından balıkçılık, bilimsel değeri açısından ise ulusal ve uluslararası düzeyde bilim adamları ve uzmanlara açık bir laboratuvar. 

 

DAHA FAZLA HABER OKU