Hazine ve Maliye Bakanlığı yerli ve yabancı şirketlere iştirak olabilecek, dış borca kaynak bulmak için her türlü işlemi yapabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararnameye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yönetiminde Berat Albayrak’ın bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetkilerinde değişikliğe gidildi. 

Buna göre 10 Temmuz 2018’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 19 başlıkta açıklanan görev ve yetkiler 21’e çıkartıldı. 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 217’nci maddede açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevlerindeki en çarpıcı değişiklik “ğ” bendinde gerçekleşti. 

“Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak” yükümlülüklerini kapsayan “ğ” maddesinin sonuna “ve Hazine’nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” görevi eklendi. 

Eklenen yeni maddeler ise şöyle: 

1- Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrar güçlendirici çalışmalar yapmak. 

2- Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek. 


Hazine'nin KİT'lerdeki ve iştiraklerdeki payı

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alt birimleri arasında yer alan Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün de görevlerinde değişikliğe gitti.

Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 224’üncü maddesinde açıklanan söz konusu görevin “a” bendi şöyle değiştirildi:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile Hazinenin iştirak ettiği şirketler ilgili olarak Hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak

Değişiklikten önceki metinde “Hazinenin iştirak ettiği şirketler” ibaresi yoktu. Yani, KİT’ler işe Hazine’nin iştirak ettiği şirketlerde Hazine’nin ne kadar payı olacağını ve diğer tüm işlemleri, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yönetecek. 

Bakanlık artık dış borç yükünün hafiflemesi için kaynak çeşitliliğini artırmakla yükümlü

Bakanlık’ın alt birimlerinden Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinde de değişiklik yapıldı. 

Bakanlığın yurt dışı ilişkilerini yürüten bu müdürlüğün 20 maddeden oluşan yükümlülüklerinde “ı” ve “i” bendi şöyle değiştirildi: 

(I) Uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici veya kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapmak, 


Bir önceki uygulamada “kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapmak” ibaresi yoktu. 

(i) Altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak, farklı finansman alternatifleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek. 


(İ) bendinin değişiklikten önceki hâli ise şu şekildeydi: İleri teknoloji gerektiren temel altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak

Yukarıdaki iki değişikliğin yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yetkilerine bir (p) maddesi de eklendi. Yeni eklenen (p) bendi şu şekilde: 

(p) 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek; kamu-özel işbirliği projeleri için gerekmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüdüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek


13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci maddesi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçildikten sonra Kalkınma Bakanlığı’nın yerini alan Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görev ve yetkilerini açıklıyor. 

İkinci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan ifade ise şu şekilde: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek.

Üst limit 4 milyar dolar belirlendi ancak 15,4 milyar dolarlık borç üstlenildi 

Yukarıdaki (p) bendinde bahsi geçen “borç üstlenim taahhüdü” ise şu anlama geliyor: 

Özellikle otoyol ve köprü inşaatlarında uygulanan Yap-İşlet-Devret modeli gibi sözleşmelerde, sözleşmenin süresinden önce feshedilerek idare tarafından devralınması durumuna karşı Hazine, projeleri yürüten yerli ya da yabancı şirketlerin sağladığı ana kredi ile varsa ana krediden doğan diğer mali yükümlülüklerin borcunu ödemek için bir taahhüt veriyor. 

2017 sonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na göre Hazine Müsteşarlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü üst limiti 4 milyar dolardı. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın haziran sonunda yayımladığı 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu’na göre ise borç üstlenim taahhüdü 15,4 milyar oldu.

Borç üstlenim taahhüdü verilen krediler arasında Avrasya Tüneli Projesi, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Çanakkale-Malkara Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu bulunuyor. 


Independent Türkçe

 

DAHA FAZLA HABER OKU