İş dünyası vergi indirimi bekliyor

Piyasa aktörleri, firmaların nakit ihtiyacını azaltma noktasında, işletmelerin elini zayıflatan bazı uygulamalar için kanuni düzenlemelerin gerektiğine işaret ediyor

Fotoğraf: AA

Salgın sürecinde başlayan, ardından kurda yaşanan ani yükselişle hızlanan işletme sermayelerindeki erozyon, firmaların üretim ve yatırımda hareket alanını gittikçe daraltıyor. Enflasyonist baskı ve artan maliyetlerin kıskaca aldığı işletmeler, nakit sıkışıklığını aşabilmek adına bazı vergi düzenlemelerinde güncellemeye gidilmesini bekliyor.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

 Kanunen kabul edilmeyen giderler kapsamındaki finansman gider kısıtlaması ile binek araç gider kısıtlamasının, firmaları yorduğuna işaret eden iş dünyası temsilcileri, geçici verginin de artık kademeli olarak kaldırılmasını bekliyor.

DÜNYA'dan Merve Yiğitcan'ın haberine göre, piyasanın talepleri arasında, biriken KDV iadelerinde sürecin hızlandırılması ile kira stopaj oranının kalıcı olarak indirilmesi de öne çıkıyor.

Avdagiç: Firmalar zorlanıyor

DÜNYA'ya değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son dönemde hem yatırım ihtiyacının artmasının hem de küresel boyuttaki enflasyon sorununun işletme sermayesi ihtiyacının büyümesine neden olduğunu, firmaları da finansman konusunda oldukça zorladığını söyledi. Avdagiç, kanunen kabul edilmeyen giderlerde bir düzenlemeye gidilmesi, finansman gider kısıtlamasının limitlerinin gözden geçirilmesi, özellikle yurtiçinde ticaret yapan şirketlerde biriken KDV iade sürecinin hızlandırılması ve kira stopaj oranının kalıcı olarak indirilmesi gibi adımların işletme sermayesine katkı yapacak uygulamalar olduğuna dikkat çekti.

Tekrar gözden geçirilmeli

Avdagiç şöyle devam etti:

Suiistimalleri engellemek adına yapılan bazı düzenlemelerin tüm mükellefleri etkilediğini unutmamak lazım. Halihazırda bazı haklı gider kalemlerinin vergi matrahından düşülememesi nedeniyle ticari kâr ile vergi matrahı birbirinden uzaklaşıyor. Bu durum vergi hesaplamalarını ve kâr dağıtımıyla ilgili işlemleri zorlaştırıyor. Bunun için kanunen kabul edilmeyen giderleri tekrar gözden geçirerek makul bir düzeye indirmek önemli. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ya da vergi cezalarına ait gecikme faizinin gider kabul edilmemesi gibi maddeler esnetilebilir. Zor durumda olan bir işletme, vergi borcunu taksitlendirerek faiz ödüyor, diğer yandan bunun gider olarak vergi matrahından düşemiyor. Bu gibi adımların esasen işletme sermayesini güçlendirerek, kamu adına da bir vergi kaybı doğurmayacağına inanıyoruz

Bahçıvan'dan geçici vergi kaldırılsın önerisi

İşletmelerin vergi yükü İstanbul Sanayi Odası'nın da (İSO) gündeminde. Odanın son meclis toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ağırlayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada devreden KDV sorunu ile geçici verginin işletme sermayeleri üzerinde baskısına dikkat çekerek, sanayicilerin taleplerini dile getirdi.

Geçici vergi uygulamasına da değinen Bahçıvan, "Geçici vergi uygulaması sanayicilerimizi, zaten kısıtlı olan işletme sermayelerinin bir bölümünü devlete aktarmak durumunda bırakıyor. Son düzenleme ile geçici vergide taksit sayısının 3'e indirilmesi olumlu bir gelişme olsa da önümüzdeki dönemde geçici verginin kademeli olarak tamamen kaldırılması gündeme alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Önel: Yazılmayan giderler hareket alanını daralttı

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin piyasada firmaların hareket kabiliyetini engellediğini kaydeden İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, işletmelerin yüzde 70'ten fazlasının özkaynaklarının dışında kullandıkları krediler ile faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Enflasyon kaynaklı hammadde ve girdi fiyatlarının yükseldiği bu dönemde özellikle işletme sermayesinin ciddi oranda azaldığına dikkat çeken Önel, "Bu uygulamanın işletmenin hareket alanını daralttığı görülüyor. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen giderler kapsamında finansman giderlerimin yüzde 90'ının yazılması, kalan yüzde 10 kısmının yazılmaması, ayrıca özellikle pazarlama yapan şirketlerin binek araçlarına yaptığı masrafın yüzde 30'luk kısmın gider gösterememesi bu dönemde bizi yoruyor. Beklentimiz en azından belirli bir dönem için bunların bire bir düşülmesi. Bu şekilde başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelere can suyu olabilir" ifadelerini kullandı.

Şirketlere ilave vergi maliyeti yaratıyor

İşletmelerin güncelleme istediği bazı kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili vergi uzmanı BDO Türkiye Vergi Ortağı Erdal Güleç, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de tasarruf oranının oldukça düşük olduğunu, bu nedenle gerek hanehalkı ve gerekse şirketlerin çoğunlukla kredi kullanarak yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse ettiğine işaret eden Güleç, finansman gider kısıtlamasının özünde şirketlerin kredi yerine özkaynaklarını kullanmalarını teşvik etmek amacıyla getirilmiş bir düzenleme olduğunu, ancak mevcut konjonktürde özsermayesi düşük olan şirketler için ilave vergi maliyeti yarattığına dikkat çekti.

Güleç, "Dolayısıyla, bu uygulamanın mevcut ekonomik konjonktürde sürdürülmesinden vazgeçilmesi gerekir. Bunun yerine özsermayeyi teşvik eden nakit sermaye indirimi gibi uygulamalara daha çok işlerlik kazandırılması tercih edilmelidir. Uygulama tamamen kaldırılmayacaksa da kanundaki azami yüzde 10 oranından daha düşük bir oran belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Güleç, binek araç gider kısıtlamasına ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

Son dönemlerde binek araçlara ilişkin vergi, akaryakıt, kira gibi gider unsurlarının fahiş oranlarda artmış olması nedeniyle kanundaki limitler oldukça düşük kalıyor. Bu durum da yapılan giderlerin önemli bir kısmının vergi matrahından indirilememesine neden oluyor. Bu nedenle, işletmeleri zorlayan bu uygulamanın da bir süre askıya alınması veya kanundaki limitlerin ekonomik gerçekliğe yakınsayacak şekilde güncellenmesi gerekir

İş dünyasının beklediği adımlar

  • Finansman gider kısıtlamasının yeniden gözden geçirilmesi
  • Binek araç gider kısıtlamasında limitlerin güncellenmesi
  • Kira-stopaj oranının kalıcı olarak yüzde 10'a indirilmesi
  • Geçici verginin kademeli olarak kaldırılması
  • KDV iadelerinin hızlandırılması
  • Otomobillere ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ve vergi cezalarına ait gecikme faizinin gider kabul edilmesi

 

Dünya

DAHA FAZLA HABER OKU