Yeni kanun yolda: "Ot bedelini" ödeyen yatırımcı; mera, yaylak ve otlakları turizme açabilecek

TBMM gündemine gelen "Turizm Teşvik Kanunu" ile "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde önemli değişiklikler ön görülüyor

Fotoğraf: Pixabay

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu "Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", gündeme alındı. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun raporunu hazırladığı teklif yasalaşırsa turizm bölgeleriyle ilgili önemli değişiklikler olacak.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)


Turizm bölgelerindeki imar yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veriliyor

Kanun teklifiyle, turizm tesislerine turizm işletme belgesi alma zorunluluğunun getirilmesi planlanırken, turizm bölgelerinde imar planlarını yapma ve onaylama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veriliyor. Bu durum, yerel idarelerin turizmdeki yetkilerinin tırpanlanması anlamına geliyor. 

Turizm yatırımcılarına, teşviklerden yararlanabilmeleri için "turizm yatırım belgesi" veya "işletme belgesi" alma zorunluluğu getirecek kanun teklifi yasalaşırsa, belediyelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmelerin 1 yıl içinde turizm işletme ya da yatırım belgesi alması gerekecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri" kurulabilecek

Teklifle, turizm açısından önem taşıyan, korunmasında kamu yararı bulunan alanlarda "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri" kurma, bu bölgelerin sınırlarını belirleme ve ilan etme yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülüyor. Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ndeki belediye, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazlar ise idarenin uygun görüşüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara tahsis edilebilecek.

Ot bedelini ödeyen yatırımcı meralara turizm yatırımı yapabilecek

Kanun teklifiyle ayrıca mera, yaylak ve kışlakların, "ot bedelinin" yatırımcı tarafından karşılanması kaydıyla turizm amaçlı kullanılabilmesinin önü açılıyor.

Komisyon raporunda, mera, yaylak ve kışlakları tahsis yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olduğu belirtilirken, yetkinin bu bakanlığa ait olması nedeniyle turizm yatırımlarında ikili bir yapının ortaya çıktığı, turizm, koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerindeki mera, yaylak ve kışlakların sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhle turizm yatırımcılarına tahsis edilmesi yolunun açıldığı ifade edildi. 

AK Parti: Turizm bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak

Kanun teklifini veren AK Partili vekiller, turizm bölgelerinde işlemlerin farklı idareler tarafından yürütüldüğünü belirterek bu durumun şehircilik ilke ve esaslarına ve planlama prensiplerine aykırı, parçacı yaklaşım ortaya çıkardığı görüşünde. 

Son yıllarda Türkiye'nin turizm sektöründe büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden AK Partili vekiller, kanun teklifiyle bu ilerlemenin artarak devam etmesi, planlama, tahsis, belgelendirme başta olmak üzere turizm amaçlı yürütülen tüm çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması stratejisi benimsendiğini vurguladı.

CHP: Amaç nedir, anlam veremiyoruz

Komisyon raporunda muhalefet şerhi bulunan CHP'li vekiller, "Türkiye'nin yaylakları, kışlakları ve meralarına ciddi saldırılar var. Ucube bir imar barışıyla zaten bütün meraların içine yüz binlerce kaçak yapı yapılarak mera olma özellikler kaybedildi. Şimdi, bu yasanın içine meralar, yaylaklar, otlaklar konulmaya çalışılıyor. Amaç nedir? Anlam veremiyoruz. Bu yasada kışlaklar, yaylaklar ve meralarla ilgili kısım o metinden çıkarılmazsa meralar, kışlaklar, yaylaklar için 'veladdalin amin.'" ifadelerini kullandı. 

HDP: Yerel yönetimlerin yetki alanına giren işler merkezde toplanıyor

Kanun teklifine bir muhalefet şerhi yazan HDP'li Nuran İmir ve Celadet Gaydalı, "Kanun teklifinin bütünü ele alındığında ne doğa adına ne turizm işletmeleri adına olumlu sayılabilecek düzenlemelere yer verildiğini ne de ülke turizmi açısından yeni bir soluk getirdiğini söylemek mümkündür.  Kanun teklifi yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanına giren tüm iş ve eylemleri merkezde toplamakta, tüm yetkiler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmektedir. Katılımcı ve çoğulcu bir yaklaşımdan uzaktır" dedi.

Mera ve yaylakların turizme açılmasının sayısı giderek azalan, hayvancılık için önemli bir yer tutan alanların yok edilmesine zemin hazırlayacağını savunan HDP'li vekiller, "Meraların yok edilmesi yem fiyatından et fiyatına kadar birçok alanda ekonomik açıdan sorunları ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti: Yağmaya yol açma ihtimali var

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu ise şerhinde şöyle dedi: "Ormanlar, meralar, kışlak ve yaylaların yağmalanmasına daha fazla yol açma ihtimali anayasa ihlalini de doğurmaktadır. Ormancılığın betonlaşmasına, hayvancılığın daha da zora girmesine yol açacak hususların birçok kanuna aykırı olduğu da görülmektedir. İçinde çelişki ve şaibelerin olduğu, anayasanın ihlal edildiği, sektör paydaşlarıyla belediyelerin dışlanarak hazırlandığı kanaatindeyiz."

 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU