Yeneroğlu: Yargıtay’ın Gergerlioğlu kararı AYM ve Yargıtay içtihatlarına aykırı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de tehlikeye girdi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki Yargıtay kararının Yargıtay'ın daha önceki çtihatları ile çeşiltiğini belirtti / Fotoğraf: AA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının Anayasa Mahkemesi kararlarını aykırı olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yeneroğlu, “Gergerlioğlu’nun bir haber linkini alıntılayarak yapmış olduğu paylaşımın suç teşkil edip etmemesi bir yana mahkûmiyet kararının kesinleştiği dönemde Gergerlioğlu halen milletvekili sıfatına sahiptir. Karar Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına aykırıdır” dedi.

“Yasama dokunulmazlığı gözetilmedi”

Gergerlioğlu’nun seçimden önce işlenmiş bir suç iddiası ile yargılandığını hatırlatan Yeneroğlu, “Soruşturma açıldıktan sonra 2018 yılı içerisinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildiği göz önüne alındığında, yasama dokunulmazlığı gözetilerek hakkında durma kararı verilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’ın ilgili dairesi bu hususu dikkate almamıştır” dedi.

 Anayasa Mahkemesi’nin açık kararı gereğince, yasama dokunulmazlığına sahip bir milletvekilinin terör örgütü propagandası suçu nedeniyle 83. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesi nezdinde değerlendirilebilmesi için “düşünce açıklamasının demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın bir tehlike oluşturması” gerektiğini belirten Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay kararında Gergerlioğlu’nun paylaşımının doğrudan ya da dolaylı olarak demokratik yaşam için nasıl açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu hususunda bir değerlendirme dahi yapılmadığını ifade etti.

“Yargıtay kararında kendi içtihatlarına aykırı şekilde davrandı”

AYM ve Yargıtay içtihatlarında terör propagandası suçu için; terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da teşvik edecek şekilde propaganda yapılması ve ayrıca propagandanın gerçekleştirildiği yer, zaman ve koşullar dikkate alındığında eylemin etkisinin toplum nezdinde yaygın bir karşılık bulması gerektiğini belirten DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu,  propagandanın düşüncenin açıklanmasının hitap ettiği kitleyi harekete geçirme potansiyeli olup olmadığı ve icra edilen fiilin, ancak açık ve yakın tehlike teşkil etmesi hususlarının bir arada değerlendirilmesi şartı olduğunu belirterek, “Oysa Yargıtay kararında kendi içtihatlarına aykırı şekilde bu hususların oluştuğuna dair bir tespit yahut da değerlendirme yapmamış, suçun maddi ve manevi unsurlarını açık bir şekilde ortaya koymamıştır” dedi.

“Hukuken izah edilemez”

Halen milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen söz konusu kararınn, isnat edilen suçun Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında yer alan istisnai suçlardan olmaması nedeniyle Anayasa’nın 83. maddesine aykırı bir şekilde yapılan yargılama neticesinde usul ve esas açısından hukuka aykırılıklar taşıdığını savunan Yeneroğlu, “Haksızlıklar ile sürekli mücadele eden Sn. Gergerlioğlu’nun bizzat kendisi büyük bir haksızlığa yargı eli ile maruz bırakılmaktadır. Yasama dokunulmazlığı ve terör propagandası suçu kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin -bundan sonra sahip çıkıp çıkmayacağını maalesef kestiremediğimiz- içtihatları dikkate alındığında, ilk derece mahkemesinin verdiği hukuka aykırı kararın Yargıtay tarafından onanması -karşı oy yazısında da ifade edildiği gibi- hukuken izah edilememektedir” dedi.

 

Independent Türkçe

 

DAHA FAZLA HABER OKU