Erbaş isim vermeden Mustafa Öztürk'ü eleştirdi: İlahi vahyin lafız itibarıyla da Allah’tan geldiğine inanırız

Erbaş konuşmasında, "İlahi vahyin lafız itibarıyla da Allah’tan geldiğine inanırız. Bunun dışında ortaya konan görüş ve düşünceler, Kur’ani gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüşlerdir" dedi

Fotoğraf: İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin birlikte düzenlediği 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nun açılış oturumuna katıldı. 

Kıraat ilmi çerçevesinde ortaya konan okuyuş farklılıklarının Kur’an’ın mana ve mesajının ortaya çıkarılmasına doğrudan katkıda bulunduğunu belirten Erbaş, “İslam düşüncesinin şekillenmesinde kıraat farklılıklarının katkısı inkar edilemez. Nitekim fıkhî ve kelamî düşüncede kıraatlerden hüküm kaynağı ve tefsir imkânı olarak devamlı surette istifade edilmiştir” diye konuştu.

Erbaş şöyle devam etti:

İlk vahiyden beri nice kimseler, Kur’an tilavetinin güzelliğinden etkilenerek onun hayat veren hakikatleri ile tanışmışlardır. Özellikle kıraat ilmi, Kur’an’ın Yüce Mevla tarafından tescil edilen mucizevi yönüyle tüm Müslümanlar tarafından gerekli özen ve önemi celp etmektedir. Bu yönüyle ilm-i kıraat, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla indirilen vahyin, Hz. Peygamber’in fem-i muhsininden sadır olduğu gibi telaffuz edilerek kıyamete kadar taşıma çabasının adıdır. Bu da Kur’an’ın mucize oluşunu gösteren önemli delillerden biridir. Zira bunca okuyuş farklılığının herhangi bir tezat ve çelişki oluşturmaması ancak mucize ile izah edilebilir.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

"Kur'ani gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüş ve düşüncelerdir"

Erbaş ayrıca, Kur'an ile ilgili "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? " sözlerinden dolayı tepki gören ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevinden istifa eden Mustafa Öztürk'ü de isim vermeden eleştirdi.

Erbaş, “Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız” ifadesini kullandı.

Bunun dışında ortaya konan görüş ve düşüncelerin,  Kur’ani gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüş ve düşünceler olduğunu savunan Erbaş şunları kaydetti:

Hiçbir itibarı yoktur. Bu noktada ilm-i kıraatin, kaynağı ilahi olan Kur’an metnini korumak için vaz edildiğini ifade etmek gerekir. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan bu inanç, ibadet tasavvurumuza da yansımıştır. Öyle ki, anlama ve bu doğrultuda yaşama sorumluluğundan bağımsız olarak bizatihi Kur’an okumak ibadet telakki edilmiştir.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU