Ayder'e kurulmak istenen kayak merkezinin imar planları mahkeme tarafından iptal edildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'na teleferik ve kayak tesisi projesinin ihalesi 2018 yılında gerçekleştirilmişti

Danıştay tarafından iptal edilen planda, ziyaretçilerin helikopterle dağların belirli noktalarında kayak yapma faaliyeti de bulunuyordu / Fotoğraf: Twitter

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder ve Hazindak yaylaları arasında kurulmak istenen Kış Sporları Merkezi’nin imar planları, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Fırtına İnisiyatifi gönüllüleri tarafından; Kaçkarlarda kış sporlarına dair Çevre Düzeni Planı’nın Danıştay tarafından tamamen iptal edildiği, bu sebeple söz konusu kış sporları merkezinin üst ölçekli plana uygunluğundan söz edilemeyeceği, merkezin imar planlarına aykırı olduğu, projede kamu yararı bulunmadığı, Milli Park ve 1. Derece SİT statüsüyle korunan alanlarda ekolojik etki değerlendirmesinin yapılmadığı iddialarıyla projeye karşı dava açıldı.

2.jpeg
Fırtına İsiyatifi gönüllüleri, kayak merkezi projesini yakından takip ediyor

 

 

Danıştay'ın "Yeşil Yol" kararı uygulandı

Karadeniz’de 8 ilin yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla yapılması planlanan "Yeşil Yol – Yayla Koridoru" projesinin de içinde yer aldığı Çevre Düzeni Planı’nın "Kış Sporları Alanı (Kış Sporu ve Kayak Merkezi)" Danıştay 6. Dairesi tarafından 29.05.2017 tarihli karar ile iptal edilmişti.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Rize İdare Mahkemesi, Kış Sporları Merkezi koruma amaçlı imar planlarına karşı açılan davada; Danıştay 6. Dairesinin yukarıdaki kararına dayanarak; "Kaçkar Dağları gibi özellikli ve korunması gereken bir alanda ulaşıma yönelik tesisler ve günübirlik konaklama tesislerinin planlanmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı görüldüğünden iptal edildiğini hatırlattı ve aynı alanda Kış Sporları Merkezi’ni hukuka uygun olmadığı" gerekçesiyle iptal etti.

Planda "Heliski Kayak" aktivitesi de bulunuyordu

Danıştay tarafından iptal edilen Çevre Düzeni planında; Heliski kayak aktivitesi olarak bilinen, ziyaretçilerin helikopterlerle gelerek dağların belirli noktalarında kayak yapma faaliyeti de bulunuyordu.

5.jpeg
Ayder Kış Sporları Merkezi projesinden

 

Çevre Düzeni Planının açıklama raporunda "Heliski faaliyetleri Milli Park sınırları dışarısında belirli bir alanda yapılmalıdır" şeklinde geçti. Ancak davacılar Kaçkar Dağları, Milli Park olarak ifade edilen alandan daha fazla bir alanı kapsadığını ve bu faaliyetlerin bölgeye zarar vereceğini belirttiler.

Anadolu'nun tek sığınak noktası Kaçkar Dağları korumalı

Verilen kararda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü’nden erişilen Kaçkar Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Karar ve Hükümleri belgesinde geçen şu ifadelere yer verildi:

"Kayakçıların helikopter ile dağların zirvelerinden belirli bir parkur olmadan orman katmanına kadar ses bombası kullanarak yaptıkları kayışlar çığlara neden olduğu gibi yaban hayatı üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Günümüzde Kaçkar Dağları özelinde bu tür aktivitelerin doğal ve yaban hayatı üzerindeki etkilerini koyabilecek herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Doğal ve yaban hayatına etkilerinin ancak 2-4 yıl sonra belirlenebilecek bu tür etkinlikler, gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan gerçekleştirilmemelidir. Özellikle iri memeli hayvanlar için Anadolu’nun tek sığınak noktası olan Kaçkar Dağları bilimsel araştırmalardan yoksun olan ve sonuçları önceden kestirilemeyen aktivitelerden korunmalıdır"

Bilirkişi kurulu, bu belgeye istinaden, sözü edilen sorunlar konusunda araştırmalara dair yeterli bilgi bulunmadığı için Heliski faaliyetine ilişkin hükümlerin planda yer almaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Plan birçok yaylayı kapsıyordu

Davanın bu sürece kadar Rize İdare Mahkemesince iki defa reddedildiğini, daha sonra Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından kararın lehlerine bozulduğunu belirten Avukat İbrahim Demirci, "İptal edilen kış sporları merkezi; adında tek Hazindak geçse de Ayder, Samistal, Amlakit gibi Hemşin yaylalarını da kapsamaktaydı. İmar planında, bu merkezin daha sonra; Palovit, Trovit ve Elevit yaylalarını da içerecek şekilde genişleyeceği belirtilmişti" dedi.

Teleferik nereye gidecek?

Demirci kış sporları merkezinin üssünün Ayder olduğundan bahsederken; "İptal kararı Ayder'deki mevcut çalışmaları da etkilemektedir. Zira, 2014 tarihli Ayder imar planında; Ayder'den Hazindak'a giden bir teleferik öngörülmüştür. Ancak, bu iptal kararıyla Hazindak kısmı ortadan kalktığından, Ayder'den bu teleferiğin nereye gideceği de hukuken belirsizleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yayalar bu yükü kaldıramaz"

Kentsel dönüşüm, otopark yapımı ve kitlesel turizmle Ayder’in yaşanılmaz bir hal aldığını söyleyen Fırtına İnisiyatifi üyesi Fatih Tarakçı: "Yeşil Yol ile alakalı açtığımız dava ne yazık ki yol bittikten sonra sonuçlandı, ancak bu meselenin sadece yol meselesi olmadığı da bir kez daha ortaya çıktı. Kaçkar havzası bütünüyle bir saldırı altında. Turizm adı altında aslında yaylalarımız bir şekilde peşkeş çekiliyor. Yaylalarımız yapılaşmayla, insan kalabalığıyla, çöplerle karşı karşıya, yaylalar bu yükü kaldıramaz. Ayder’in hali ortada. Umuyoruz ki mahkeme kararlarına uyulur ve bu projelerden bir an önce vazgeçilir" şeklinde konuştu.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU