Tarım arazisini almak ve satmak isteyenler için veri tabanı kuruluyor: Tarımsal Arazi Piyasası

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal arazi alım satımı, ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı hazırlayacak

Fotoğraf: Unsplash/@abdullahoguk

Anadolu Ajansı’nın 2021 Yılı Bütçe Gerekçesi'ne dayandırdığı haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüteceği politikalar kapsamında toprak ve su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecek. 

Tarımsal arazi alım satımı, ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı ile tarımsal arazi piyasası oluşturulacak. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

Arazi edindirme çalışmaları ile işletmelerin, arazi büyüklüğünün yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması, tarım parsellerinin tarımsal gelir yöntemine göre değerinin belirlenmesi sağlanacak. 

Hayvancılıkta yem maliyetleri düşürülecek

Hayvancılıkta artan girdi maliyetleri içinde yer alan kaba yem maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla mera ıslah çalışmalarıyla birlikte yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması için yem bitkileri destekleme ödemelerine etkin şekilde devam edilecek. 

Hayvancılıkta destekler, hayvan varlığının ve hayvansal üretimin kayıt altına alınmasına, üretimin iç ve dış talebe uygun şekilde geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, ıslah çalışmalarına, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik oluşturulacak.

Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile 81 ilde sığır, manda, koyun, keçi, kanatlı, arı ve ipekböceğinde kalite ve verimin artırılması için ıslah çalışmaları sürdürülecek. Sığır varlığındaki etçi ve kombine ırkların suni tohumlama uygulamalarıyla artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi yapılacak

Stratejik tarımsal ürünlerin üretimi havzalara göre planlanarak, tarımsal destekler "alan" ve "ürün" temelinde çeşitlendirilecek, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılması sağlanacak.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çevrenin korunması amacıyla mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi yapılacak. Sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımı desteklenecek.

Itri-tıbbi bitkilerde tüketici ve sanayi taleplerine cevap veren kaliteli ve standart ürün üretilmesi için çalışma yapılacak. Bitkisel üretimde kümelenme, markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek.


AA

DAHA FAZLA HABER OKU