Saygı Öztürk: Nurettin Canikli’nin isteğiyle yapılan bazı işlerin hesabı soruluyor

“Giresun'da, AKP'li iki milletvekiliyle, eski bakan Nurettin Canikli arasında bir gerilim yaşandığı anlatılıyor”

Fotoğraf: AA

Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin isteğiyle Giresun’da yapılan bazı işlerin “hesabının sorulduğunu” söyledi. Öztürk’ün aktardığına göre bu “hesap sorma” Canikli ile bazı milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikten kaynaklanıyor.

Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında “Giresun'da, AKP'li iki milletvekiliyle, eski bakan Nurettin Canikli arasında bir gerilim yaşandığı anla­tılıyor. Canikli'nin isteğiyle yapılan bazı işlerin şimdi hesabı soruluyor" dedi.

Öztürk, yazısında bu iddiasına örnek olarak şunu aktardı:

Selden sonra Giresun İl Özel İdare Genel Sekrete­ri Hüseyin Taşkın görev­den alınır alınmaz kendisi­ne şu yazı gönderildi: 'İdaremiz hesapla­rında yapılan inceleme sonunda Giresun Ama­tör Spor Kulüplerine yapılan 1.000.000 TL yersiz ödemenin tara­fınıza kişi borcu çıka­rıldığı, çıkarılan kişi borcunu hesaplanacak faizi ile birlikte tebliğ kanunu gereği bir ay içinde İdaremizin T. Halk Bankası Giresun Şubesi'ndeki hesabına yatırılması, yatırılma­dığı takdirde hakkınız­da hukuki işlem baş­latılacağı hususunda gereğini rica ederim.' Giresunspor ve ama­tör spor kulüplerine özel idare müdürlüğü tarafın­dan yardım yapılmasına genel sekreterin tek başına karar veremeye­ceği biliniyor. Başında da belirttim, tamamen ildeki siyasetçilerin çekişmesi sonucu Taşkın'dan o para isteniyor.

Sözcü yazarı ayrıca yazısında şunları kaydetti:

Özel İdare Genel Sekre­teri Hüseyin Taşkın'ın gö­revden alınışının selle ilgisi yok. 14 Eylül 2020 tarihli Mülkiye Müfettişi Rapo­ru'na dayanarak İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma onayını okuyalım:

1. Sayıştay Başkanlı­ğı'nın 2013-2018 yılla­rını kapsayan denetim raporlarında ödenek üstü harcama yapılması, tahsis amacı dışında ödenek kullanılması, harcamala­rın kamu mali sisteminde gösterilen şekilde yapıl­ması ve idarenin kendi bütçesinden karşılanması gereken giderler için borçlanmaya gidilmemesi hususlarının Özel idare Genel Sekreterince takip edilerek tamamlanmadığı.

2. Kira getirisi olan taşınmazların satışından dolayı gelirlerin azalma­sına sebebiyet verilerek bütçenin nakit yönünden açık vermesine sebep olunduğu.

3. Bütçenin gerçekçi yapılmadığı, ödenek üstü harcamalarla mali yapının bozulmasına sebebiyet verildiği ve buna benzer şekilde personel giderleri gibi ödenek kalemlerine ödenek konulması gere­kirken gider kalemlerinin bile bütçeye doğru yansıtı­lamadığı.

4. Merkezi idare tara­fından aktarılan ve başka amaçla kullanılamayacak ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılarak il özel idaresi bütçesi ödenekleri ile karşılanması gereken faaliyetler için kullanıldığı.

5. Merkezi idare veya belediye tarafından yapıl­ması gereken bazı yatırım­ların özel idare tarafından gerçekleştirilerek hiçbir bedel alınmadan devredil­diği.”

Sonuçta 14 vatanda­şımızın hesabı kimseden sorulmuş değil. Sadece, mevcut AKP milletvekil­lerinin istemediklerinin yerlerinin değiştiği anlaşılı­yor, hepsi o kadar.

 

Sözcü, Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU