Sarma sigara satışı yasağından görevden alınan kamu yöneticilerinin bakanlık atamasına kadar birçok maddeyi içeren torba yasa komisyonda kabul edildi

Afetzedelere yardım edilebilmesi, pek çok sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin ödeme ve tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan torba kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı/ Fotoğraf: AA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan "Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Torba teklifin bazı maddeleri şöyle: 

1) Elektronik haberleşme hizmetleri için sözleşmeler, yazılı usulün yanında elektronik de yapılabilecek. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesinde yazılı bildirim koşulu kaldırılacak.


2) Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. 

 • Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 
   
 • İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

3) Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van'da bu yıl içinde meydana gelen 3 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı teklif, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanıyor.

4) Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek. 

 • Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama ise 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek.

5) Kamu görevlilerine ilişkin düzenleme: Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi. 

 • Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.
   
 • Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek.
   
 • Müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarının tercihi ise atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde bulundurularak takdir edilecek.
   
 • Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar üst yöneticileri tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek.
   
 • Dahiliye Memurları Kanunu'nda yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan il valilerinin görevden alınmaları durumunda kariyerlerine uygun olarak "vali-mülkiye başmüfettişi" unvanlı kadrolara atanmaları öngörülüyor. 
   
 • Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

 • Maddenin yürürlükte bulunan halinde, üst kademe kamu yöneticisi olarak açıktan atananlardan, görevden alınanların veya görevi sona erenlerin memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi öngörülüyor.

  Düzenlemede bu durum genel kural olarak yine benimsenirken istisnai olarak, açıktan atandığı ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanların veya görevleri sona erenlerin, talepte bulunmaları ve bu taleplerinin uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık unvanlarına atanabilecek. 
   
 • Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya bu sebeplerle görevleri sona erenler bu düzenlemelerden faydalanamayacak.


6) Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.

7) Bu düzenleme ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki "sözleşme şartları" hükmüne de ekleniyor.Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılıyor.


AA

DAHA FAZLA HABER OKU