Giyim markası Collezione'dan konkordato talebi

30 yıldan fazladır giyim sektöründe faaliyet gösteren Collezione, konkordato talep etti

Fotoğraf: Collezione.com 

Collezione adıyla hizmet veren Akyiğit Mağazacılık, Bakırköy 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. 

Mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet verirken, üç kişilik geçici komiser heyeti atadı.

Şirketten yapılan açıklamada nakit akışını yeniden düzenlemek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla sürecin başlatıldığı açıklandı.

İlk mağazasını 1987’de Bakırköy’de açan Collezione’un Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.

Konkordato nedir? 

7101 no’lu İcra ve İflâs Kanunu’nun 13’üncü maddesi konkordatoyu şöyle açıklıyor:

“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.”

Bir firmanın konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ediyor ve bir “geçici mühlet kararı” veriyor. Bu süreçte borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli tüm tedbirler alınıyor. 

Geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında ilan ediliyor ve Tapu Müdürlüğü’ne, Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliği’ne, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve diğer ilgili yerlere bildiriliyor. 

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde veriyor. 

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet veriliyor.  

DAHA FAZLA HABER OKU