Oliver Carroll
Moskova Muhabiri

Carroll on yıldan fazla süredir Sovyet sonrası döneme dair haberler yazıyor.