12 Baro’dan Türkiye Barolar Birliği’ne olağanüstü seçim çağrısı

Olağanüstü genel seçim çağrısı yapan 12 Baro, bu kararın “Metin Feyzioğlu’nun bizzat sarstığı güveni yeniden sağlaması için bir fırsat” olduğunu söyledi

Fotoğraf: AA

Türkiye genelinde 12 Baro, Türkiye Barolar Birliği’nin birçok konuya “sessiz kaldığını” gerekçe göstererek "Olağanüstüsü Seçimli Genel Kurul" çağrısı yaptı. 

Ortak bir bildiriye imza atan barolar arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van barosu bulunuyor. 

“Neden bu kararı alma yoluna gidildiğinin izahı ise, savunma makamı sıfatımızla, bu ülke üzerinde yaşayan herkese borcumuzdur” denilen bildiride şu ifadeler kullanıldı: 

Bu karar; normalleşme eğilimi gösteren avukata şiddet haberlerinden, normalleşme eğilimini tamamlayarak yeni düzen haline gelmiş, savunmanın itibarsızlaştırılmasına kadar başlık başlık karşı çıktığımız her menfur olay ve olguda, Türkiye Barolar Birliği’nin kemikleşme eğilimi gösteren sessizliğine sabrımızın kalmadığının ilanıdır.


Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na eleştiri yöneltilen bildiride şunlar söylendi: 

Aldığımız bu karar, yeni adli yılımızın açılışında Yürütme makamına ait bir mekanda, yargı bağımsızlığının insanlığın uğruna yüzyıllardır hukuk şehitleri verdiği felsefesini, sadece o mekanda bulunarak ve alkış tutarak yok eden Sayın Metin Feyzioğlu’nun, bizzat sarstığı güveni yeniden sağlaması için bir fırsattır. 


“Baroların seçim sisteminin değiştirilmesi” tartışmalarını barolara verilen bir gözdağı olarak niteleyen bildiride, Metin Feyzioğlu’nun bilinçli şekilde suskunluk içerisinde olduğu söylendi ve şöyle devam edildi: 

Oysa bu siyasi gözdağı; tahakküm niteliğinden hiçbir şey kaybetmediği gibi, maalesef Birlik Başkanımız üzerinde başarıya ulaşmış ve kendi madununu yaratmıştır.

Bu sebeple alınan karar; savunma makamını temsilden uzaklaştığına inandığımız ve 22 Eylül’ de yapılan başkanlar toplantısında hiçbir özeleştiri yapmadığı gibi, bu yeni “Makbul birlik başkanı” duruşunda ısrarcı olacağını bir kez daha gördüğümüz Sayın Metin Feyzioğlu’nu, bu düşüncemizin haksızlığını ispat etmeye bir davettir.

Bu davet, Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini ve Baroların Birliğini sarsmaya değil, tam aksine Baroların;  Hukuk Devleti, Bağımsız Yargı, Avukatlık mesleğinin itibarı ve bağımsızlığı ile, daha güçlü savunma mücadelesinin önünde duran; söylemleri ile baroları ayrıştıran, baroları hedef gösteren anlayışa karşı, bu anlayış, tavır, eylem ve söylemin genel kurulun tartışmasına açılmasına yönelen bir davettir. 

Bu davet; maddi sıkıntıları nedeniyle canına kıyan, korumalarca ya da polis memurlarınca hunharca darp edilen, haciz mahallinde öldürülen, ekonomik kaos ve sömürü düzeninde çalışmaya zorlanan, bölünmüş adliyeler arasında koştururken, o adliyelere üzerleri aranarak girebilen ve baştan kriminalleştirilen, her gün siyasallaşan bir hukuk düzeninde hayatta kalmaya çalışan ve tüm bu sorunların, evet kavga etmeden ama biat ederek değil, 80 baro ve 125 bin avukatın örgütlü gücü ile dik durarak çözülebileceğine inanan avukatların, seçimle gelen Birlik Başkanlarına yönelttikleri demokratik bir davettir.


Açıklamada ayrıca muhtemel bir “Olağanüstüsü Seçimli Genel Kurul”un, demokrasiyi işler kılmak ve Feyzioğlu’nun eylem ve söylemlerini en üst karar organı Genel Kurul'un onayına sunmak için bir fırsat olduğu ifade edildi. 


Independent Türkçe 
 

DAHA FAZLA HABER OKU