Ermeni Ruhani Kurul Başkanı Ateşyan: İstanbul'un kapıları yurt dışındaki bütün ruhanilere açık

Ruhani Kurul Başepiskopos Aram Ateşyan, Ermenistan'da yayımlanan bir yazıya yanıt verdi

Fotoğraf: AA

Ruhani Kurul Başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan, Ermenistan'da yayınlanan bir habere cevaben gönderdiği mektupta Patrik seçimi sürecinde seçeneklerin artmasının Patrikhane'yi güçlendireceğini söyledi.

Sürecin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak talimatname ile netleşeceğini söyleyen Ateşyan, Cumhuriyet tarihi boyunca yurt dışında yaşayan ruhanilerin de patrik olabildiğini hatırlattı.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da yayın yapan "Hrabarag" isimli gazetede 12 Eylül tarihinde Türkiye'deki Patrik seçimi sürecine dair bir yazı yayınlandı.

Ani Arakelyan'ın imzasıyla yayınlanan yazı "İstanbul Ermeni Patriği Seçiminde Eşit Olmayan Şartlar" başlığını taşıyordu.

Yazıda İstanbul Patrikhanesindeki iki episkoposun (Başepiskopos Aram Ateşyan ve Episkopos Sahak Maşalyan) birbirleri  ile anlaşarak yurt dışındaki adaylara karşı kapıları kapatma çabasında olduklarını belirtiliyordu.

Başepiskopos Ateşyan bu yazıya karşı bir mektup kaleme aldı.

Hrabarag gazetesi editörü Armine Ohanyan'a hitaben yazılan mektup bu hafta Ermenice  basında yayınlandı.

Ateşyan mektubunda sözkonusu iddiaları reddetti ve İstanbul'un kapılarının yurt dışındaki bütün ruhanilere açık olduğunu belirtti .

Ateşyan örnek olarak da Ermenistan Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulciyan'ın Türkiye'ye yakınlığının altını çizdi ve an itibariyle ne kendisinin ne de Değabah (Patriklik kaymakamı)  Episkopos Maşalyan'ın henüz bir propaganda faaliyetine başladığını belirtti.

Ateşyan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek talimatnameyi beklediklerini kaydetti.

"Yurt dışındaki ruhaniler konusunda keyfi tutum alamayız"

Mektubunda "Türkiye dışında görev yapan ruhbanlar meselesi önem arzediyor zira tarihimiz bizim bu konuda keyfi tutumlar almamızı engelliyor" ifadelerine yer veren Ateşyan, şöyle devam etti:

Biz niçin halkımızın mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazede seçim yapmasını istemeyelim? Seçenekler bizi güçlendirir.

Dahası günümüzde cemaatimiz oldukça kısıtlı bir potansiyele sahip. Din adamı yetiştirmekte zorluklarımız var. Ruhani atamalar konusunda bir kriz içinde olduğumuz sır değil.

Bu yetersizlikler içinde yurt dışındaki ruhbanlara her zaman ihtiyaç duyduk.

Cumhuriyet tarihindeki gelişmeleri anımsarsak hem Karekin Başepiskopos Kazanciyan hem de Karekin Başepiskopos Haçaturyan Türkiye'de görev yapmadıkları bir dönemde seçilmişlerdir.

Başepiskopos Şnork Kalustyan ise İstanbul'da misafir olarak bulunduğu bir dönemde patrik seçildi. Bizim irademiz dışındaki bu konu hakkında yorum yapmayı gereksiz buluyorum.

Bu, devletin karar vereceği bir konudur ve devlet  de verili zaman diliminin siyasi öncelikleri doğrultusunda kararlar verir.


1863 Nizamnamesi'ne göre sadece İstanbul Patrikhanesi ruhbanlarının patrik adayı olabildiğini hatırlatan Ateşyan,bu nizamnamenin günümüzde geçerli olmadığını, sadece resmi olmayan bir kılavuz niteliğinde olduğunu belirtti.

Ateşyan, "Dolayısıyla yazılı olmayan yasalarla yönetilmenin sonuçlarından biri de adayların özelilkleri ile ilgili. Bu özellikler her defasında devletin bakış açısına ve o dönemdeki siyasi önceliklerine göre şekilleniyor. Benim ve Sahak Başepiskopos Maşalyan'ın yoğun bir propaganda çabasında olduğunu söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı. 

"Seçime ilgiyi yükseltmeye çalışıyoruz"

Son 10 yıldaki aksaklıkların yaygın bir güvensizlik ortamına yol açtığını belirten Aram Ateşyan, halkın seçime katılımının olabilecek en yüksek düzeye çıkmasına gayret ettiklerini belirtti. 

"Çabamız halkımızın iradesinin özgür bir şekilde seçimlere yansımasını sağlamaya yönelik" diyen Ateşyan, bunun ruhani önderlik görevi olduğunu söyledi ve "Bunu propaganda olarak algılamak çok tuhaf bir yaklaşım olacaktır" diye konuştu. 

"Çulciyan ve Açabahyan'ı takdirle izliyoruz"

Başepiskopos Sebuh Çulciyan'ın Türkiye Ermeni toplumuna yakın bir isim olduğunun da altını çizeyn Ateşyan mektubuna şöyle devam etti:

Belki tuhaf görülebilir ama patriklik, adayların daraltılması veya genişletilmesi meselesinde bir etken değildir. Her halükarda bizim dileğimiz, kısıtlamalar olmaması yönünde.

Seçim sonucunun toplum vicdanında karşılık bulmasını isteriz. Bu bağlamda da Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulciyan'ın ve Şirak Bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Mikael Açabahyan'ın bizim sevgili ruhani kardeşlerimiz olduğunu belirtmeliyim.

Onlar Ermeni Kilisesi'nin değerli üyeleridirler ve biz, kendilerinin çok yönlü faaliyetlerini takdirle izlemekteyiz. Muhtelif toplantılarda birlikte olma imkanlarımız oldu.

Özellikle Sebuh Sırpazan'ın İstanbul'da bir taraftar çevresi de var. Onlar bizim cemaat yaşamımıza da aktif olarak katılmış insanlar.

Patrik Genel Vekili olarak görev yaptığım yıllarda karşı konumlanmaların etkisi altında bile dengeli olma halindeydik ve zaman zaman istemeden de olsa iletişim kopukluğu yaşadık. Zor zamanlardı. Ama şimdi bütünüyle seçim amacı etrafında yoğunlaşmış bulunuyoruz.

Başka vesilelerle de söylemiştim. Toplumumuzun evlatlarını destekledikleri veya tercih ettikleri aday doğrultusunda sınıflandırmak veya etiketlemek niyetinde değiliz.

Eğer mesele bizim ruhani kardeşlerimizden birine yönelik olarak, bu durumda ağırlıklı olarak Sebuh (Çulciyan) sırpazana yönelik olarak, ilgi duymaktan kaynaklanıyorsa, bundan ötürü herhangi bir sorunumuz olamaz.

Sebuh sırpazan Türkiye Ermenilerinin yaşamını yakından takip ediyor ve içinde bulunduğumuz koşulların fevkalade farkında. Bu makamın geleneklerini ve mirasını değerlendirmeye çalışıyor.

Biz işbirliği kapılarını her zaman açık tutacağız kendisiyle. Onun şahsında bilgili ve bilinçli bir ruhani birader görmekteyiz.

Biz her şeyin adil olması için dua ediyoruz. Adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. Yurt dışındaki adayları etkisizleştirmek için yürütülen çabaları zararlı telakki ediyoruz.

Talimatnamenin ulaşmasıyla taşlar yerine oturacak ve eşit imkanlar çerçevesinde toplumuza mesajlarımızı iletebileceğiz.

Biz Kutsal Kitap'ın savunucularıyız ve bizim mesajımız da sadece sevgi ve halkımızın birlikteliğinden doğacak olan ışığa yönelik olacaktır.

 

Agos

DAHA FAZLA HABER OKU