TBMM'de 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni başladı

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulu selamladı

Fotoğraf: AA

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı.

Genel Kurul’a ilk olarak TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli seslendi. 

Bahçeli, Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutladı. 

"Muhterem Milletvekilleri" ifadesiyle sözlerine başlayan Bahçeli açış konuşmasında şunları kaydetti: 

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimiyle tecelli eden 28’nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk gündem maddesi olan “Ant İçme” törenine geçmeden evvel “Geçici Başkan” sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Egemenliğin yegâne sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Gazi Meclisimizin bu yeni döneminin ülkemize, milletimize, siz değerli milletvekillerimize, bunun yanında siyaset ve demokrasi hayatımıza hayırlı olmasını, bu suretle muazzez gelişmelere kapı aralamasını hassaten temenni ediyorum. Ayrıca ilk turu 14 Mayıs 2023, ikinci turu da 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde 13’ncü Cumhurbaşkanımız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de 103’ncü yıldönümünü müftehir bir vicdan, mütehassis bir hissiyatla kucaklamanın, hatta geçmişin hatıralarını geleceğin yüksek hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 28’nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran müessir akıl TBMM’de mayalanmıştır. Gazi Meclis kurucu niteliğiyle, ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eşzamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyet’in faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik vesayet ve velayeti birdir, tektir; eşi, benzeri olmadığı gibi mütehakkim ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1’nci Dönem Açılış Konuşmasında aynen şöyle demişti: “Millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenilenme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir.”

Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye’dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışmayla tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum. Her anının tarih olduğu biteviye devam bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, mamur ve müreffeh bir Türkiye’yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız. Devletimizin kurucusu, ilk Meclis Başkanımız, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm milletvekillerimize, aziz şehitlerimize, kutlu ceddimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Hayatta bulunan geçmiş dönem milletvekillerimize huzurlu ve sağlıklı bir ömür temennisinin yanı sıra siz değerli arkadaşlarıma önümüzdeki beş yıllık yasama çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha yüksek heyetinizi saygılarımla selamlıyor, esas gündemimiz olan “Ant İçme Töreni”ne geçiyor, “Geçici Başkan” sıfatıyla da ilk yemini gerçekleştiriyorum.

İlk yemini Bahçeli’nin yapmasının ardından mazereti olan milletvekilleri yemin için kürsüye geldi.

Milletvekilleri Adana’dan başlayarak yemin etmeyi sürdürdü. 

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içiyor:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Sıra Ankara'ya geldiğinde 1 dakikalık saygı duruşu

Vekillerin yemin etme sırası Ankara'ya geldiğinde gelenek gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'dan ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelirken olduğu gibi Erdoğan giderken de ayağa kalkmadı.  

Osman Gökçek yemin metnini yanlış okudu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, önünde yazılı metin olmasına rağmen yemin metnini yanlış okudu. Gökçek, uyarı üzerine metni yeniden okumak zorunda kaldı.

 

Ayrıntılar geliyor...

DAHA FAZLA HABER OKU