Yoksul müfettiş: Kamu denetim elemanları, soruşturdukları kişilerden az kazanıyor

Türk Kamu Denetim Sistemi’nde, müfettiş, kontrolör ve iç denetçi olarak görev yapanları temsil eden 15 dernek, maaşlar arasındaki fark, özlük haklarında iyileştirme yapılmasına dikkati çekmek için bir araya geldi

Selçuk Kiraz tarafından tasarlanan logoda, sarı kitap denetim sisteminin hukuka ve adalete bağlılığını; kalem ve büyüteç, kamu denetimi meslek mensuplarının görevlerini yerine getirirken ortaya koydukları objektif bakış açısını; kırmızı renk, denetim elemanlarının mesleklerine ve meslek etiğine olan bağlılıklarını; hilal, devletin ve milletin üstün menfaatlerini koruma bilinçlerini; simetrik olarak yerleştirilmiş “D” harfleri ise devlet ve denetim kelimelerini simgeleyerek ‘denetimsiz bir devlet yönetiminin olamayacağı’ vurgulanıyor. Fotoğraf: YouTube 

Kamu ve özel sektörde kayıt dışılığın azaltılması, verginin denetlenmesi, işçi işveren arasındaki denge gibi birçok alanda faaliyet gösteren kamu denetim elemanları, maaşları arasındaki fark, özlük haklarında iyileştirme talebiyle bir araya geldi.

Birçok bakanlıkta müfettiş, kontrolör ve iç denetçi olarak görev yapan yaklaşık 20 bin kişiyi temsil eden 15 dernek tarafından Ankara’da yapılan açıklamada, kıdemli bir başmüfettişin aylık maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığı vurgulandı.

Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, "Günümüz koşullarında kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır. Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde her koşulda cansiparane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz" dedi.

"Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir" ifadesini kullanan Kemaloğlu, şunları kaydetti:

Kamu Denetim Mesleği mensupları, özlük hakları bakımından 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile denetledikleri kurumlarda görev yapan idarecilerin gerisine düşmüşlerdir. Bu düzenleme ile istisnasız olarak; 'genel idare hizmetleri' sınıfındaki tüm idarecilere ek zam yapıldığı halde, aynı sınıfta yer alan 'Kamu Denetim Mensuplarına' yönelik herhangi bir artış yapılmamış olup, böylelikle bağlı oldukları en üst idari otorite tarafından yetkilendirilen denetim elemanları; teftiş, denetim ve soruşturmalarını yaptıkları tüm idarecilerin altında bir maaş alır hale gelmişlerdir. 7417 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçilerin ek göstergesi (3600)'den (4200)'e çıkarılırken, Mülkiye Müfettişlerinin ek göstergesi (5800)'den (6400)'e, Adalet/HSK Müfettişlerinin ve Sayıştay denetçilerinin ek göstergesi ise (7600)'den (7800)'e çıkartılmış, yine aynı dönemde Mülkiye Müfettişlerine mülki idare amirleri sınıfında oldukları için, Adalet/HSK Müfettişlerine ise müfettişliğin seyahat gerektiren meşakkatli bir meslek olduğu gerekçesiyle ilave tazminatlar verilmiştir.

“Yoksulluk sınırının altında kaldık”

Türk-İş’in 2023 Mart raporuna değinen Kemaloğlu, “Kıdemli bir Başmüfettişin aylık maaşının; Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı için (31.240.-TL) olarak açıklanan yoksulluk sınırının bile altında kaldığını üzüntüyle görmekteyiz. Görevin niteliği, yetişme şartları, eğitim ve kariyer yapısı açısından eşit özelliklere sahip olan, çalışma zamanlarının büyük bölümünü ikametgahları dışında geçiren, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler göz önüne alındığında yerine getirdikleri görev itibariyle aralarında herhangi bir fark olmayan; Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi, adil de değildir” ifadelerine yer verdi.


Kemaloğlu konuya ilişkin çözüm önerilerini şöyle sırladı:

  • 7413 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Adalet Müfettişleri ve HSK Müfettişleri için getirilen ek tazminatın; aynı meşakkatli görevi yürütmekte olan Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Denetçi, İç Denetçi ve Kontrolörlere de (30.000) gösterge rakamı üzerinden 'ek denetim tazminatı' olarak verilmesi,
  • Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçilerin 375 sayılı KHK'da (III) sayılı cetvelde yer alan ücret ve tazminat göstergelerinin, Genel Müdür Yardımcıları için 15/01/2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ücret göstergesi (54.300) ve tazminat göstergesi (41.000) seviyesine yükseltilmesi, sağlanmalıdır.

“Camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil”

Kemaloğlu, taleplerinin kamu denetim mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasını, içermektedir. Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükünetlerini koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir. İdealist ve fedakar insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun önlenmesi ile hesap verebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir

Kamu denetim elemanlarına sendika yasağı olduğu için dernek düzeyinde temsil edilen personelleri için imza veren kurumlar şöyle:

Devlet Denetim Elemanları Derneği
Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği
Çevre ve Şehircilik Müfettişleri Derneği
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği
İş Müfettişleri Derneği
Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği
Sağlık Müfettişleri Derneği
Vergi Müfettişleri Derneği
Kamu İç Denetçileri Derneği
Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği
Demiryolu Müfettişleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Hazine Kontrolörleri Derneği
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği
Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği
Muhasebat Kontrolörleri Derneği
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği
 

 

Independent Türkçe, Memurlar.net

DAHA FAZLA HABER OKU