Dini tekkeler Tunusluları cezbetme yeteneğini mi kaybetti?

Her zaman siyasi olarak sömürüldü ve bir İslamcı aşırılık döneminden sonra hükümetin dışlamasına maruz kaldı

Tunuslular Sidi Sahbi'nin türbesini ziyaret etti / Fotoğraf: Reuters

Tunus'un başkentinde yer alan Hafsiye bölgesinde, her gün kadın erkek onlarca kişinin akın ettiği 'Sidi İbrahim er-Riyahi' tekkesi zikirler ve kelime-i tevhidler sarsıyor.

Tekkeler, başlıca ziyaretçilerinin, özellikle de gençlerin onları terk etmesiyle, rollerinde kayda değer bir düşüşe tanık oluyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin 23 yıl süren iktidarına son veren 14 Ocak 2011 devriminin ardından, bu tekkelerin çoğu, İhvan'ın siyasi kolu en-Nahda hareketinin önderliğindeki Troyka yönetimi sırasında serbest olan ve bu tasavvuf mezhepleri ve türbeleri bir nevi şirk sayan militanlar tarafından tahrip edildi ve yakıldı.

Orada iç savaşın başlamasıyla birlikte tekfirci hareketlere katılan binlerce Tunusluyu Suriye 'katliamına' götüren aşırılık yanlısı ideolojinin yayılması, Tunus'un tanık olduğu geçiş döneminin yönetilmesinde, bu tekkelerin ve şeyhlerinin dini hoşgörü ile tanınması nedeniyle, dini tekkelerin yapılması önemli bir rol oynuyor.

Tekke ve türbelerin rolleri, Sufiler tarafından her yıl gerçekleştirilen 'el-Harca' gibi birçok dini törende öne çıkar. Tıpkı en küçük detayları ilgiyle takip eden turistler gibi Tunusluları cezbeden popüler karnaval gibi törenleri temsil eden bir fırsat.

Etkinlik boyunca yüzlerce kişi ellerinde bendirlerle, geleneksel giysiler içinde türküler, anmalar ve ilahiler söyleyerek bu kutlamaya manevi bir boyut kazandırıyor.

Tasavvufun tezahürleri, mutasavvıflar tarafından dikkat çekici bir şekilde kutlanan Mevlid-i Nebi olarak adlandırılan Hz. Peygamber'in doğum gününde de oldukça belirgindir.


Düşüş fakat…

Tunusluların günlüklerindeki sosyal paylaşım sitelerinin zulmü ışığında, ülkeyi kuşatan krizlerle ilgili diğerleri gibi, dini tekkelerin, tasavvufi ve manevi tarikatların onları, özellikle de gençleri cezbetme kabiliyeti hakkında sorular artıyor.

Sidi İbrahim er-Riyahi Tekkesi'nden sorumlu eş-Şeyh İbrahim, Independent Arabia'ya yaptığı açıklamada "İnsanların, özellikle de gençlerin genel olarak dini tekkelere ve türbelere olan ilgisinde bir azalma olduğu doğrudur. Bununla birlikte, manevi boyutlar, Tunuslularda sıkı bir şekilde kökleşmiş durumda. Örneğin, burada Hafsiya bölgesinde bir tekkesi olan Sidi İbrahim er-Riyahi, her şeyden önce bir alim ve kadıdır. Zeytûne Camii'nin ilk imamıydı. 1766 yılında doğan Riyahi, aynı zamanda bir müftüydü ve 1850 yılında hayatını kaybetti" dedi. 
 

1.jpg
2011'deki Tunus devriminden sonra birçok tekke yandı / Fotoğraf: Independent Arabia

 

Birçok tarihçiye göre Sidi İbrahim er-Riyahi Tekkesi, 1850 yılında Mareşal Ahmed Bey tarafından yaptırılmıştır.

Hala etkin durumda olan tekke ve Kuzey Afrika bölgesinde iyi bilinen Ticaniyye tarikatının mensuplarını ağırlıyor.

Hem Tunus hem de diğer şehirlerde yayılmış olan başka birçok tekke de var. Kadiriyye, Şâzeliyye ve diğerleri gibi farklı Sufi tarikatlarının mensupları tarafından benimseniyor. 

Tunus'ta bilinen salih azizlerin tekke ve türbeleri arasında 'Sidi Mahrez', 'Âişe el-Mennûbiyye' ve 'Sidi Busaid el-Beci' tekkeleri var.

Tunuslular ister kendileri ister başkaları için istedikleri bir şey olduğunda bu insanlara teberrükte bulunurlar. 

İki salona ayrılan 'Sidi İbrahim er-Riyahi' tekkesinde toplanan onlarca erkek ve kadın, her salonda tekke ve Ticaniyye tarikatına özgü dua ve ilahileri tekrar eder.
 

2.jpg
Diğer tekkeler gibi Sidi İbrahim er-Riyahi tekkesinin yapımından bu yana onlarca yıl geçti / Fotoğraf: Independent Arabia

 

Şeyh İbrahim, "Eskiden bu ritüel haftada bir, yani cuma günleri yapılırdı ama yaklaşık 30 yıl önce bu ritüel günlük hale geldi. İslam dinine ve Tunus kimliğinin ve kişiliğinin özelliklerine bir bağlılık var. Bu bağlılık insanları köklerine bağlı kalmaya teşvik etmede tekkelerin rolünü önemli hale getirdi" dedi. 

Son yıllarda, dini tekke rolünü sorgulamak ve hatta onlara inananların ve salih velilerin Allah'a ortak koşarak ne yaptıklarını düşünmeye sevk eden birkaç akım ortaya çıktı.

Şeyh İbrahim, "Büyüden bahsedenler var. Ama bu dünyanın her yerinde var. Sadece bazı insanlar var ki, salih veli ile yaratıcı arasında ayrım yapmıyorlar. Bir velinin isteklerini yerine getirebileceğine inananlar var. Ama bunlar az. Pek çok insan yalnızca Yaradan'ın her şeye kâdir olduğunu anladığı için, biz onların teberrüğünü umarız" şeklinde konuştu. 


Devlet dışlaması

Ayrıca Sufi çevreler, Tunus'taki dini tekke ve türbelerin, özellikle teknolojik gelişmeler ve vatandaşların maruz kaldığı kriz ışığında, düşüşlerine yol açabilecek veya rollerini büyük ölçüde azaltabilecek, hükümetin giderek artan dışlamasına maruz kaldığını düşünüyor.

Tunus'taki Mağrip Tarikatları Birliği Başkanı Muhammed İmran, "Bugün dini tekke ve türbelerin en az yüzde 70'i Kültür Bakanlığı'nın direktifleri ile felçli ve kapatılmış duruma. Artık bu tekkelere itibar edilmiyor ve bu onların dışlanmasına neden oluyor" diye konuştu.

İmran, "Birkaç nedenden dolayı tekkelerde önemli bir gerileme söz konusu. Sömürge döneminde, Fransız sömürgeci, tekkelere zarar vermek için çalıştı. Çünkü bu tekkeler, sömürge ile mücadelede önemli bir rol oynuyor. Tekke ve tekkelerin görevi sadece Kur'an-ı Kerim ezberletmek değil, fıkıh öğretmek, oraya gidene koruma sağlamak, fakiri doyurma konusunda da rol oynuyor" ifadelerini kullandı. 

2011'de Tunus'ta gerçekleşen devrimin ardından, Selefiler ve diğer aşırılık yanlılarının 2011-2013 döneminde nüfuzlarını pekiştirmedeki başarılarının ardından birçok tekke yakıldı. 

Muhammed İmran, "Sistematik olarak yakılan 94 tekke var, çünkü tam olarak kimi hedeflediklerini biliyorlar. Sadece mobilyaları yaktılar ama salihlere dokunamadılar" dedi. 


Siyasetle iç içe

Tunus'ta 2011'den sonra siyasetin dini tekkelerle iç içe geçtiği inkâr edilemez.

Kendisine yönelik popüler sempati uyandıran saldırı, iktidar için yarışan birçok siyasi liderin seçmenleri kazanmak için dini türbe ve tekkelere başvurmasına neden oldu.

Rahmetli Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, 2014 yılında Sidi Belhassan el-Şazeli'nin tekkesine yaptığı ziyarette yaptığı konuşmada, "Seçilirsem hiçbir tekke yakılamayacak" deyip güvence mesajları göndererek, mutasavvıflardan güçlü destek gördü. Sufilere onları hedef alan hedef dizisini durduracağı vaadinde bulundu.

Aynı yıl, yani 2014'te, solcu İşçi Partisi'nin lideri, Kayravan ilindeki veli 'Sidi Ali Nasrallah'ın türbesini ziyaret etti.
 

3.jpg
Sidi Mahrez Tekkesi, Tunus'un en önemli tekkelerinden biri / Fotoğraf: Independent Arabia

 

Muhammed İmran, "Rahmetli Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, Sidi Belhassan el-Şazeli'nin tekkesine gittiğinde, biz Sufiler olarak onu böyle yapması için teşvik etti. Çünkü Tunus'u radikalizmden koruma şansımız yoktu. Tunus'un DEAŞ ve diğer aşırılık yanlısı örgütler tarafından tehdit edildiği bir dönemde, kendisiyle işbirliği içinde aşırılık yanlılarıyla yüzleşmek için bizim için bir çözüm temsil etti" dedi.
Onu bu konuda teşvik ettik. Daha önce yaptığı siyasi seçimler ne olursa olsun, bir proje veya ticari bir değer olmayan tasavvufu savunabilecek tek kişi oydu. Geçmişi, bugünü ve geleceği temsil eden ilkelerimiz ve tarihimiz var. Açıklık ve hoşgörü istiyoruz" dedi.


Yok oluşa doğru gidiyor

Tarihçilere ve mutasavvıflara göre, hükümetin süregelen dışlaması ve rolündeki gerileme ışığında, Tunus'taki tekke ve Sufi türbelerinin statüsü tehlikede.

Tunuslu tarihçi Muhammed Zuveyb, "Tekkelerin konumları birleşik değildi. Genel olarak, iktidara yakın ve tarihsel olarak ondan uzak tekkeler vardı. Bu onlarca yıl önceydi, örneğin Ali Ben Ghedhahem'in isyanında, Kadiriyye tekkesi onu suçladı ve tutuklanacağı Bey Sarayı'na gönderdi" dedi.

Zuveyb'in işaret ettiği Ali Ben Ghedhahem, 1864'te Tunus'ta Muhammed es-Sadık Bey'in yönetimine karşı bir halk ayaklanmasının lideriydi. Ancak protestolar bastırıldığı için bu ayaklanma başarısız oldu, ardından 1866'da tutuklandı, ancak 1867'de tutulduğu hapishanede öldü. Bazı kaynaklar, Ticaniyye tarikatının mensubu olan bir akrabası tarafından ihanete uğradığına işaret ediyor.
 

4.jpg
Sidi Bu Said Tekkesi, 2011'den sonra yakılan tekkeler arasında yer alıyor / Fotoğraf: AFP

 

Zuveyb, yaptığı açıklamada, sömürgecilerin girişine rağmen, tekkelerin konumlarının tarihsel olarak tekdüze olmadığını vurguladı.

Sömürgeciyle birlik olan tekkeler olduğu gibi onlara karşı çıkanlar olduğuna da dikkat çekti. Hatta ülkenin birçok bölgesinde bu tekkelere sahip olmak için mücadele verildiğini ifade etti. 

2011'de elbette Selefiler, tarihsel nedenlerle rolü fiilen azalan tekke ve zaviyelere karşı güçlü bir saldırı gerçekleştirdi. Merhum Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın 1956'da iktidara gelmesinden bu yana tekkelerin kontrolündeki topraklar kamulaştırılarak devlete ait topraklara ilhak edildi. Çünkü cami ve benzeri şeyler yapmak için insanların parasını topluyorlardı. Ancak 1956'dan sonra devlet, rollerini kısıtlamak için net bir politika benimsedi.


Zuveyb, "Tekkelerin terör konusundaki pozisyonları neredeyse net, aşırılığa karşılar ve özellikle Selefiler tarafından saldırıya uğradıktan sonra aşırılık yanlısı değiller. Ancak eğitimin ve hayatın ritminin gelişmesi ve kendilerine rol edindikleri mali kaynakların tekkelerini kaybetmeleri büyük ölçüde azaldı ve fiilen yok olmaya doğru gidiyorlar. Bununla birlikte ister dini anıtlar ister turistik yerler olsun, devlet, bunları korumak için çalışmalıdır" şeklinde konuştu. 

Tunus'u kuşatan krizler gölgesinde, yetkililerin Sufi tekkeleri ve türbeleri gerçeğine ne kadar dikkat ettiği konusu belirsizliğini koruyor. Çünkü, şu anda ülkenin içinde bulunduğu siyasi geçişi sağlamakla ve ekonomik çöküşten çıkış yollarını aramakla meşgul.
 

DAHA FAZLA HABER OKU