Özel Hastaneler Yönetmeliği tartışılıyor... "Anayasaya aykırı, hekimlerin özgürlüğünü kısıtlıyor"

6 Ekim'de yayımlanan yönetmeliğe tepkiler büyüyor. 40'ı aşkın dernek, mesleklerine "darbe" yapıldığı ve binlerce muayenehane hekiminin "sistem dışına itildiği" gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor

Mevcut sistemde muayenehanede görevli bir hekim, farklı özel hastanelerle sözleşme imzalayarak ameliyatlarını buralarda gerçekleştirebiliyorken, yeni yönetmelik buna kısıtlama getiriyor. Binlerce doktorun “sistem dışına itilmesi” riski doğduğu gerekçesiyle tepkiler büyüyor / Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı ile hekimler bir kez daha karşı karşıya geldi. 

Bu seferki anlaşmazlığın nedeni, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliği".

Buna göre muayenehanesi bulunan hekimler, ameliyatlarını diledikleri hastanelerde gerçekleştiremeyecek.

Özel hastanelerin ilgili branşında boş uzman hekim kadrosu bulunması ve yıllık sözleşme yapılması şartı aranacak.

Ayrıca özel hastaneler, kendilerinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek.

Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili bölümün toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak.

Bu şartlar nedeniyle muayenehanesi olan hekimlerin çalışma alanlarının kısıtlanmasına tepkiler büyüdü.

İlgili kararın tabip odalarına, derneklere ve hekimlere danışılmadan alınması da ayrı bir eleştiri konusu oldu.

Pek çok hekim 7 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin hem kendileri hem de hastalar açısından olumsuz olduğu görüşünde.

Yaşananlar "hekimlik mesleğine darbe" olarak nitelenirken, 40'ı aşkın dernek dava açmaya hazırlanıyor.

 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

 

İlgili yönetmeliği değerlendiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Özel Hekimlik Komisyon Başkanı Dr. Bilge Ceydilek de duruma tepkili.

Mevcut durumda hekimlerin hastalarına seçenekler sunduğunu, bütçe ve diğer koşullar göz önünde bulundurularak seçim yaptığını belirten Ceydilek, yeni sistemin getireceği ilk "mağduriyeti" şu sözlerle ifade etti:

Yönetmelik diyor ki, muayenehane hekimi hastaneyle bir yıllık sözleşme yapacak. Yani hastasına seçenek sunamayacak. Sanki o hastane çalışanıymış gibi davranacak. Bir yıl sonunda özel hastane diyebilecek ki 'Ben senden memnun değilim'. İlk mağduriyet bu. Muayenehane hekimleri kendilerine çok zor hastane bulacak."

Hastanelerde "boş uzman kadrosu" diye bir kavramın olamayacağını savunan Ceydilek, toplam kadro sayısının yüzde 15'i ya da 3 kadrodan birinin dışarıdan olması gibi şartların haksız bir kısıtlama olduğunu ileri sürdü.

"İşler popüler olan, hastaneye daha çok para kazandıran hekimlerle yürüyecek"

İlgili yönetmelikle "seçilmiş hekim" diye bir kavramın ortaya çıkacağını ileri süren Bilge Ceydilek'e göre sadece bu isimler ameliyat yapabilecek hastane bulabilecek. Hastaneye daha çok para kazandırabilecek, daha popüler isimlerle işlerin yürüyecek, diğer doktorlar iş yapamaz hale gelecek.

 

Dr. Bilge Ceydilek Twitter.JPG
Dr. Bilge Ceydilek / Fotoğraf: Twitter

 

"Yönetmelik anayasaya aykırı"

Doktorların özgürlüğüne ket vurulmak istendiği gerekçesiyle yönetmeliğin anayasanın 48. maddesine aykırı olduğunu da ileri süren Ceydilek, "Bu madde herkes için serbest çalışma hakkı sunuyor ama bu hakkımızın önüne geçiliyor. 'Belli bir grup bunu yapabilir, diğerleri yapamaz' deniliyor. Özel çalışma hakkımız elimizden alınıyor. Sürekli hak kaybına uğruyoruz. Karardan sadece muayenehane hekimleri değil, özel ve kamuda çalışan doktorlar da etkilenecek" yorumunu yaptı.

Türkiye'deki hekimlere şimdiden Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya gibi ülkelerden 'hastalarınızla gelin, ameliyatlarınızı burada yapın' şeklinde tekliflerin geldiğini aktaran Bilge Ceydilek, "kısmi hekimler göçü"nün de yaşanabileceği konusunda uyardı.

Bilge Ceydilek, şöyle konuştu: 

'Gelin hastanızla, bir süre burada kalıp ameliyatınızı yapın, biz de destek olalım, kendi ülkenizin şartlarıyla uğraşmayın, biz burada size hasta da buluruz, parayı da sağlarız' şeklinde teklifler var."

Hekim doktor hekimler göçü Envato.jpg
Cerrahlardan, hastanelerinde ameliyat yapabilmeleri karşılığında yüzbinlerce dolarlık sözleşme ücreti talep eden özel hastanelerin bulunduğu da iddia ediliyor / Fotoğraf: Envato

 

"Hekimleri yasadışına yönlendiriyorlar"

Dr. Bilge Ceydilek'e göre yeni yönetmeliğin neden olabileceği bir diğer olumsuzluk ise yasadışı işlem riskinin artması. Hastaneyle anlaşması olmadığından kendi kaşesiyle çalışmayıp başka bir doktorun ismiyle işlem yapanların olabileceğine de değinen Ceydilek, "Hekimleri yasadışına yönlendiriyorlar" yorumunu yaptı.

"Hekim emeği ucuzluyor"

Muayenehanesini kapatan hekimler özel hastaneler, şehir hastaneleri ya da kamuda sözleşmeli olarak çalışacak. Bu kişilerin sözleşmeyi kabul etmesi, özlük haklarından feragat anlamına geliyor.

Yeni yönetmeliğin muayenehane hekimliğini zorlaştırarak doktor emeğinin ucuzlamasına neden olacağını ileri süren Dr. Ceydilek, 20 yıl önce hayata geçirilen "Sağlıkta Dönüşüm" programıyla "hekimleri bağımlı hale getirmenin amaçlandığını" ileri sürdü.

"Özel hastanelerin kadrosu yetmiyor, binlerce muayenehane hekimi açıkta kalacak"

Yeni yönetmeliğe göre her hekim, özel hastanelerle anlaşma yapamayacak çünkü hastanelerin yeterli sayıda kadrosu yok.

Türkiye'de kaç muayenehane bulunduğuna dair kabaca bir hesap yapıldığında 7 bin civarı olduğu tahmine ediliyor.

Bu hekimlerden 500'ünün özel hastanelerle anlaşma sağlayabileceği göz önünde bulundurulursa 6 bin 500 hekim sistem dışı kalıyor.

Bu sayının yarısının cerrahi işlem yapmadığı da düşünüldüğünde bile sayı 3 bini geçiyor. 

Binlerce muayenehane hekiminin açıkta kalacağını ifade eden Bilge Ceydilek, sağlık turizmiyle ilgili bir noktaya da dikkati çekti.

"Sağlık turizmi büyük zincir özel hastanelere ve şehir hastanelerine kayacak"

Plastik cerrahi, kulak burun boğaz, obezite cerrahisi, ortopedi gibi branşlara değinerek Türkiye’nin son yıllarda sağlık turizminde yerini sağlamlaştırdığına vurgu yapan Bilge Ceydilek, yeni yönetmelikle ilgili şu yorumu yaptı:

"Sağlık turizmi büyük zincir özel hastanelere ve şehir hastanelerine, USHAŞ'a kayacak. Muayenehane sahipleri de küçük özel hastaneler de mağdur olacak. Bu hastanelerin kadroları kadroları az olduğundan istediği kadar muayenehane hekimi çalıştırmayacaklar."

 

USHAŞ ushas.com_.tr_.jpg
USHAŞ, Sağlık Bakanlığı tarafından üç yıl önce uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyette bulunması amacıyla kuruldu / Fotoğraf: ushas.com.tr

 

"Hastalar da mağdur edilecek"

Pek çok hekime göre yeni yönetmeliğin sadece kendilerini değil hastaları da mağdur etme riski var.

Mevcut düzende bir hasta dilediği hekimle anlaşıp özel hastanesini de istediği şekilde seçebilirken, yeni durumda istediği hekime gitse bile hastaneyi seçemiyor.

7 Ocak'ta yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa uygulamaya geçecek yönetmelikte hastaların da mağdur edileceğini savunan Ceydilek, sözlerini şu örnekle noktaladı:

"Diyelim doğum yapacaksınız ve sizin takibinizi yapan hekimin doğum yapmak istediğiniz hastaneyle anlaşması yok. O zaman ya hekiminizi bırakıp başka hastaneyle çalışacaksınız ya da hekiminizle devam edip tercih etmediğiniz bir hastaneye onay vermek durumunda kalabileceksiniz."

Yönetmelik ne diyor? 

Resmi Gazete'de 6 Ekim'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik'te şunlar yer alıyor: 

"Muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK talep edilmemek kaydıyla; muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler.

Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir.

Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz."

 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU