Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde yer alan "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesi, Danıştay kararıyla değiştirildi

Fotoğraf: AA

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde yer alan "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesi, Danıştay kararıyla değiştirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' yönetmeliğindeki "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesini, Danıştay kararıyla "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" olacak şekilde değiştirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi: 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları birlikte yürütür.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararın yer aldığı yönetmelik ise şöyle: 

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve (Danıştay Onuncu Dairesinin 19/11/2020 tarihli ve E.:2015/3249; K.:2020/5162 sayılı kararı ile İptal ibare: vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak) şekilde ve Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu düzeni ve genel asayişin temini bakımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yıl içerisinde aynı usulle değiştirilebilir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.    

 

 

 

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU