Yıllık izin ne zaman kullanılır, yol izni yıllık izne dahil midir, kullanılmayan yıllık izin yanar mı? Yıllık izin ile ilgili bilinmesi gerekenler

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya yıllık izin ile ilgili en çok merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: Pixabay

Havaların ısınması, okulların kapanması ile birlikte çalışanlarda tatlı bir telaş başladı. Bir yılın yorgunluğunu atmak, bedenen ve ruhen dinlenmek için tatil planları yapıldı. Tatile çıkarken kullanacağımız Yıllık izinlerimiz ile ilgili ne kadar bir bilgiye sahibiz. Yıllık izin haklarımız nelerdir? Yıllık izin kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizin için cevapladık. 

Yıllık izne ne zaman hak kazanılır? 

İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dahil en az bir yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmış ise, yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gerekir.

Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir haktır. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 

  • 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 
  • 5-15 yıl arası çalışanlar 20 gün, 
  • 15 yıl ve daha fazla çalışanlar için 26 gün izne hak kazanılır. 
  • 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamaz.


Bir yıl dolmadan bir işçi yıllık izin kullanabilir mi?

Bir yılı doldurmayanın yıllık izin hakkı oluşmaz. Ancak işverenin takdiri ile ileride hak edeceği izne mahsuben kullandırılabilir.

Bir yıl dolmadan işverenin takdiri ile kullandırılan izin, işçi yılını doldurmadan ayrılırsa işveren tarafında ücreti kesilemez.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Hak kazanılması durumunda yıllık izin hakkı ne zaman kullanılır?

Her hizmet yılına ait yıllık iznin gelecek hizmet yılı içinde kullanılması mümkündür. Örneğin 2018 yılı yıllık iznini 01.05.2019 tarihinde hak kazanılmış ise, iznin 01.05.2019 - 01.05.2020 tarihleri arasında kullanılması mümkündür. Ancak bu tarihler arasında tam olarak hangi zaman dilimi içinde kullanabileceği hususunda işveren ile mutlaka birlikte karar verilmeli. İşverenin takdir hakkı bulunmaktadır.

Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir? 

İş Kanunu’nda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin süreleri İş günü olarak belirlenmiş olup, hafta tatilleri dahil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir. Örneğin 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır. 

Yıllık iznin uzakta geçirilmesi durumunda yol izni kullanılabilir mi? 

Yıllık iznin işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirilmesi durumunda, bu durumun belgelendirilmesi koşuluyla yol izni talep edilmesi halinde, işveren işçiye 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır. Ancak bu izin süresi ücretsiz olacağı için, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

Yıllık izinler bölünebilir mi?

Yıllık izinler son düzenlemeye göre ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir.

Yıllık izin kullanacak işçi, izin ücretini peşin isteyebilir mi?

Yıllık izin, ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir. İşveren, kullanılan yıllık izin süresine ait ücreti, işçi izne çıkarken peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorundadır. Ancak yıllık izin süresi için işçiye ödenecek ücrete fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar dâhil edilmez.

İşçi yıllık izin süresi içinde başka bir işyerinde çalışabilir mi? 

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri istenebilir. 

İzin, istenilen zamanda kullanılabilir mi?

Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, çalışma düzeni bakımından burada takdir hakkı işverendedir.

Kullanılmayan Yıllık izinler yanar mı?

İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi halinde son maaştan parası ödenir.

İzinler maaştan düşülür mü?

Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödenir. Sigorta primleri de tam olarak yatırılır.

Kısa süreli, part-time çalışanların yıllık izinleri nasıl hesaplanır?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.

Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır? 

Eğer bir yıldan az süren mevsimlik bir işte yahut kampanya işinde çalışılıyor ise, işçinin yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır. 

İşyerinde çalışırken askere gidilmesi halinde, askerlikte geçen süre, yıllık izin hakkında değerlendirmeye alınacak mıdır? 

Askerlik süresince hizmet akdi askıda olacağından, bu süre yıllık izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 

Doğum nedeniyle kullanılacak istirahat süreleri, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir? 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Aynı Kanun'un 55. maddesi uyarınca; bu süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacağından elde edilen yıllık ücretli izin hakkına dahil edilir. Ayrıca, doğum yapan işçiye isteği halinde 16 haftalık ücretli izin hakkının dolmasından itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir; söz konusu 6 aylık ücretsiz izin yıllık ücretli izin hakkının hesabına dahil edilmez. 

Gazetecilerin yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?

Gazeteciler diğer çalışanlardan farklı olarak izin hakkı kullanıyor. Gazeteciye en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla 4 hafta izin kullandırılır. Meslekte hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.
 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU