Türkiye'de yüksek öğretimli gençlerin yaklaşık yarısı ne eğitimde ne de istihdamda

Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı'nda, Türkiye'de yüksek öğretimli gençlerin yüzde 41.7'sinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtildi

'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı'nda Türkiye genelindeki NEET oranının yüzde 24.5 ile yüzde 51.2 arasında değiştiği ifade edildi / Fotoğraf: AA

Uzun süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 'Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı' kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren planda ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET), bir başka deyişle "bir şey yapmayan" gençlerle ilgili çarpıcı veriler yer aldı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Türkiye'de de yüksek öğretimli gençlerin yüzde 41.7'sinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtilen planda "Bu da eğitimden işgücü piyasasına geçişte önemli sorunların olduğunu ortaya koymaktadır" denildi. Planda askerliğin de NEET oranlarını artırdığı ifade edildi.

Türkiye'de NEET olan gençlerin oranının lise altı eğitimlerde yüzde 23.1, lise düzeyinde yüzde 26.7, mesleki veya teknik lise düzeyinde ise yüzde 34.2 olduğu vurgulanan planda şöyle denildi:

"Türkiye'de, okuryazar olmayanlar hariç, eğitim durumu yükseldikçe, NEET oranlarının da yükseldiği dikkat çekmektedir. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de ilköğretim mezunu insanların, üniversite ve daha yüksek eğitim almış bireylere göre daha kolay iş bulmasıdır. Eğitim seviyesi düşük olan gençlerin daha kolay istihdama katılabilmesinin nedeni düşük ücretlere razı olması. Yüksek eğitimli gençlerde ise diğerlerine göre daha yüksek ücret beklentisi var"

Her iki gençten biri

2020 yılı itibariyle 15-29 yaş gençlerin NEET olma olasılığının en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu ifade edilen çalışmada, Türkiye genelindeki NEET oranının yüzde 24.5 ile yüzde 51.2 arasında değiştiği ifade edildi. En düşük NEET oranlarının Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde olduğu belirtilen planda, bu bölgeyi Antalya, Isparta ve Burdur illerinden oluşan bölgenin takip ettiği belirtildi. En düşük oranlara sahip bölgelerde dahi gençlerin dörtte birinin NEET statüsünde olduğu vurgulanan raporda şu saptamalar yer aldı:

 "Ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış bölgelerde NEET oranlarının çok daha fazla olduğu, politika üretim süreçlerinde bölgeler özelinde yerel stratejiler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır"

Bakan Bilgin: Genç işgücüne katılma oranını yüzde 46 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişimin sağlanması amacıyla, "Ekonomi Reformları" kapsamında, genç istihdamını artırmak için 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini söyledi.

İşgücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve beklentilerinin dikkate alınarak genç istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılabileceğini belirten Bilgin, "Strateji Belgesinin 2023 yılına ilişkin temel hedefleri; 2020 yılı itibariyle yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesi, 2020 yılı itibariyle yüzde 39,1 olan genç işgücüne katılma oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 46 düzeyine yükseltilmesi, 2020 yılı itibariyle yüzde 28,3 olan ne eğitimde ne de istihdamda olan genç oranının 2023 yılında yüzde 20 düzeyine düşürülmesi olarak belirlendi" bilgisini paylaştı.

 

Independent Türkçe, Hürriyet

DAHA FAZLA HABER OKU