Sayıştay: Belediyeler ortak proje olmadan dernek ve vakıflara yardım yapamaz

Sayıştay kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle bu paraların tazminine karar verdi

Fotoğraf: AA

Sayıştay, belediyelerin yasal koşulları sağlayan ortak proje olmadan derneklerin etkinlikleri için harcama yapılmasının, derneklere yardım edilmesinin yasadışı olduğuna ve sorumlulardan tazminine karar verdi.

Sayıştay Temyiz Kurulu, ismi açıklanmayan belediyenin yine ismi açıklanmayan bir takım derneklere para aktarmasına ilişkin yargılamayı hükme bağladı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; karara konu olan olayda, bir belediyenin, ortak hizmet projesi olmamasına karşın biri konfederasyon, ikisi yardımlaşma ve dayanışma, biri kültür dayanışma, biri de esnaf yardımlaşma koruma ve dayanışma derneği olmak üzere beş kuruluşa "yardım" adı altında para aktarıldığı tespit edildi.

Karar kesinleşti

Önce hesap yargılaması yapan ilgili daire "kamu zararı”na yol açıldığı gerekçesiyle bu paraların tazminine karar verdi. Temyiz Kurulu da belediyelerin kamu kaynakları ile bazı oluşumları destekleme alışkanlığının yasadışılığını hükme bağlayan bu kararı kesinleştirdi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Kararda, mevzuatta kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmesi kaydıyla kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapabileceğine ilişkin bir hüküm bulunduğu belirtildi. Ancak belediyelerin derneklerle ortak hizmet projesi yürütebilmesi için, yapılacak işin belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda olması, belediye meclis kararı alınması ve taraflar arasında bir protokol imzalanması, diğer derneklerle gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için ise mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınması gerektiğinin altı çizildi.

"Temsil tanıtma giderleri kapsamında yardım yapıldı"

Buna aykırı davranan belediyenin, ayrıca bazı yardımları da temsil tanıtma giderleri kapsamında ödediği saptandı. Temsil giderlerinin beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, örf, adet ve sosyal yaşantı için gerekli etkinlik ve törenler için kullanılabileceği kaydedildi.

Ancak belediyenin temsil tanıtma giderleri kapsamında değerlendirilemeyecek şu harcamaları yaptığı kararda belirtildi:

"……….. Konfederasyonunun katılacağı ……….. Turizm Fuarı için konaklama ve yemek hizmeti alınması; ……… Yerel Yönetimler Derneğinin talebi üzerine …………’yı anma ve yardım malzemelerinin dağıtılması programı için organizasyon hizmeti alınması; İyilik Okulu projesi kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren projelerin danışmanlarına verilmek üzere laptop bilgisayar alınması gibi giderlerin temsil tanıtma giderleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Sayıştay Temyiz Kurulu, yardım ve etkinliklere destek amaçlı aktarılan tutarların sorumlularından tazmin edilmesini karara bağladı.

 

 

 

Birgün

DAHA FAZLA HABER OKU