Emniyetteki görev değişiklikleri ve tayinler yargıya taşınıyor, mahkeme kararları 'bakan onayı' ile uygulanmıyor

Mahkemelerden alınan yürütmeyi durdurma kararları aylardır uygulanmıyor. Oysa, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesine göre, mahkeme kararı 30 gün içinde uygulanmak zorunda

Fotoğraf: AA

Bünyesinde yaklaşık 350 bin kişiyi barındıran Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan bazı görev değişiklikleri ve tayinler, personel tarafından kabul görmeyince yapılan itirazlar yargıya taşınıyor.

Bu itirazlar, anayasanın 125. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmüne dayandırılıyor. 

Şu anda görevde bulunan yüzlerce emniyet personeli, görev yeri değişikliği ve tayinler nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü ile davalı durumda.

Eş ve eğitim durumu gibi nedenlerle tayin bekleyen ancak talebi kabul edilmeyen personel ile amirleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar gibi konular nedeniyle başka bir ile 'sürgün' edilenlerin açtığı davalarda, mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı vermiş olsa dahi, bu kararlar uygulanmıyor. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)


Uygulanmama gerekçesinde ise bakan onayı ile birinci ve ikinci derece mahkemelerin esastan karar verme sürecinin beklenileceği belirtiliyor. 

7 aydır mahkeme kararına uyulmuyor

Yüzlerce emniyet personelinin yaşadığı problemi yaşayan 28 yıllık bir polis memuru, süreci yargıya taşıyanlardan biri... Denizli'den Bitlis'e tayini çıkan ve ikinci kez şart hizmetine gönderilen polis memurunun açtığı davada, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla, tayin işleminin yürütmesi, 1 Ekim 2020'de durduruldu ancak aradan geçen 7 ayda mahkemenin kararına uyulmadı.

"Bakan onayı ile..."

Polis memurunun mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararına uyulmamasının gerekçesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan yazılan bir yazıda şöyle ifade ediliyor:

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin 01.10.2020 tarihli kararının uygulanması noktasında, Bakanlık makamınca 26.11.2020 tarihli onay ile davacı hakkında "İlk derece ve ikinci derece mahkemelerin esastan karar verme süreçlerinin beklenilerek sonucuna göre geçmişe yönelik olarak özlük ve maddi hak kaybına uğramayacak şekilde işlem tesis edilmesi yönünde tasarrufta bulunulduğu...

Kanun 30 gün diyor

Oysa, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm çok açık. Kanunda, yargı kararının uygulanma süresinin 30 günü geçemeyeceği şu ifadelerle açıklanıyor:

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. 


 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU