Türkiye matematik ve fen bilimlerinde dünyada kaçıncı sırada?... Bakan Selçuk, 2019 TIMSS Türkiye sonuçlarını açıkladı

Bakan Selçuk, "TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştır" dedi

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye sonuçlarını, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TIMSS'in, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarda gerçekleştirilen bir başarı izleme araştırması olduğunu belirten Selçuk, araştırma ile 4 ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin, araştırmaya 8'inci sınıf düzeyinde 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019'da; 4'üncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019'da katıldığını aktaran Selçuk, Türkiye'nin, TIMSS 2019 döngüsüne kadar fen ve matematik alanlarında ortalama başarısını zamanla artırdığını ancak TIMSS değerlendirmelerinde bir referans olarak kabul edilen ölçek orta noktası olan 500 puanın altında ya da ölçek orta noktası düzeyinde performanslar gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin, 2019'da ilk kez 4'üncü sınıf düzeyindeki uygulamaya 5'inci sınıf öğrencilerinden oluşan örneklemle katıldığını dile getiren Selçuk, "Çünkü Türkiye'de 4'üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı, TIMSS ortalamasından düşüktür. TIMSS 2015 ve 2019 döngülerine 4'üncü sınıf düzeyinde katılan ülkelerdeki öğrencilerin ortalama yaşı 10,2'dir. Türkiye'de ise 4'üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı 9,7 olarak belirlendi." ifadelerini kullandı. 

"Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayılmıştır"

Rapora göre, Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde, matematik alanında 2015'te 483 olan ortalama puanını, 2019'da 40 puan artırarak 523'e çıkardığını bildiren Selçuk, şu bilgileri paylaştı: 

Bir başka deyişle matematikte, 2015'te 49 ülke arasında 36'ncı sırada yer alırken 2019'da 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi. Fen alanında ise 2015'te 483 olan ortalama puanı, 2019'da 43 puan artırarak 526'ya yükseldi. Diğer bir deyişle fen uygulamasında 2015'te 47 ülke arasında 35'inci sırada iken 2019'da 58 ülke arasında 19'uncu sıraya çıktı. 8'inci sınıfta ise matematik alanında 2015'te 458 olan ortalama puan, 2019'da 38 puan artarak 496'ya çıktı. Bir başka deyişle matematik uygulamasında 2015'te 24'üncü sırada yer alırken 2019'da 20'nci sıraya yükseldi. Fen alanında ise 2015'e 493 olan ortalama puan, 2019'da 22 puan artarak 515'e yükseldi. Başka bir değişle fen uygulamasında 2015'te 21'inci sırada iken 2019'da 15'inci sıraya çıktı. TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın, her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştır. Üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları artmıştır. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayılmıştır. 

Giderek artan bu kısmi iyileşmenin herkesi memnun ettiğini dile getiren Selçuk, olmak istedikleri yerde bulunmadıklarını ancak bu yolculukta katedilen yolun oldukça sevindirici olduğunu vurguladı. 

"Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz"

"Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı" diye bakıldığında birkaç ana başlıktan söz edilebileceğini anlatan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arasında sayılabilir. Aralık 2019'da açıklanan PISA sonuçlarında da Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi görmüştük. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. 

Türkiye'nin PISA sonuçları

OECD tarafından 79 ülkeden 15 yaş grubu 10 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yapılan PISA 2018 test sonuçları 2019 Aralık ayında açıklanmıştı.

Okuma becerileri alanında ortalama puan 453, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 487 olarak hesaplanmıştı.

Fende ortalama puan 458, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 olarak belirlenirken, matematik alanında ortalama puan 459, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 489 olmuştu.

Okuduğunu anlamada 555 puanla, matematikte 591 puanla ve fen bilimlerinde 590 puanla Çin birinci olmuştu.. Onu sırasıyla Singapur, Hong Kong ve Estonya izlemişti.

Türkiye okuduğunu anlamada 466 puan, matematikte 454 puan ve fen bilimlerinde 468 puan alarak OECD ortalamasının altında kalmıştı.

TIMSS araştırması nedir?

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 1995 yılından itibaren dört yıllık döngülerle uygulanan belirlenmiş sınıf düzeylerindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir uluslararası tarama araştırmasıdır. 

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU