AYM, Bakanlar Kurulu’nun yetkilerini cumhurbaşkanına devreden KHK'nin iptali için CHP’nin açtığı davayı reddetti

CHP, yetki devrinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 698 sayılı KHK’nın iptali için dava açmıştı

Anayasa Mahkemesi daha önce de CHP'nin KHK'larla ilgili başvurularını reddetmişti / Fotoğraf: tccb.gov.tr

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni hükümet sistemine uyum düzenlemeleri kapsamında çıkarılan ve Bakanlar Kurulu'nun yetkilerini cumhurbaşkanına devreden 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemini reddetti. 

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre; CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'nin tümünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Yeni hükümet sistemine geçiş için kanuni değişiklikleri düzenleyen 698 KHK ile çok sayıda kanundaki "başbakanlık" ve "bakanlar kurulu" ibareleri kaldırıldı, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu'na verilen görev ve yetkiler tümüyle cumhurbaşkanına devredildi.

Dava dilekçesinde, ülkenin siyasal rejimini köklü şekilde değiştiren anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması gerektiği, bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı öne sürüldü. 

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle 698 sayılı KHK'nin anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi. 

Gerekçe: Anayasaya engel bir durum yok

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, dava konusu KHK'nin, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi. 

Gerekçede, KHK'lerle düzenlenemeyeceği açıkça belirtilen yasak alanlar dışında kalmak kaydıyla kanunla düzenleneceği belirtilen konularda KHK çıkarılmasına engel bir durum bulunmadığı vurgulandı. 

6771 sayılı Kanun ile anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yeni hükümet sistemine geçildiği, bu kapsamda Bakanlar Kurulu'nun kaldırılarak, yürütme yetkisi ve görevinin tek başına cumhurbaşkanına verildiği hatırlatılan gerekçede, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

Gerekçede, bu değişikliklerin gerektirdiği kanuni düzenlemelerin genel itibarıyla yeni hükümet sistemine geçilmesiyle ilgili olduğu, anayasada bu hususlarda KHK çıkarılamayacağına ilişkin doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.

CHP: Yasal düzenlemeleri meclis yapmalı

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde, ülkenin siyasal rejimini köklü şekilde değiştiren Anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması gerektiği, bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı belirtilmişti. 

 

Independent Türkçe, AA

DAHA FAZLA HABER OKU