Evde ürettiklerini internetten satanların 220 bin liraya kadar olan gelirlerine vergi muafiyeti

TBMM’ye sunulan kanun teklifi kapsamında evlerinde üretim yapıp, internet satışlarıyla yıllık geliri 220 bin liraya kadar çıkanlar vergiden muaf tutulacak. Ancak bu sınırın üzerindeki gelirlerden yüzde 4 tevkifat yapılacak

Fotoğraf: Unsplash.com/@kylefrederick10

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Plan Bütçe Komisyonu’na 16 Ekim’de sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, evde ürettiklerini internette satışa sunan kişilere vergi muafiyetini öngörüyor. 

Teklifin 10’uncu maddesinde ayrı bir iş yeri açmadan, evlerinde sanayi tipi ya da seri üretim yapan makine ve alet kullanmadan ürettiklerini internet ortamında satanlar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Esnaf Muaflığı” maddesi kapsamında değerlendirilecek. 

Buna göre söz konusu kişilerden yıllık geliri 220 bin liraya kadar olanlar, gelir vergisinden muaf olacak. Bu sınır geçildiğinde ise yüzde 4 gelir vergisine tâbi olunacak. 

Kişilerin, esnaf muaflığından faydalanabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesabının olması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart koşuluyor. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 98 ve 119’uncu maddeleri kapsamında bankalar, ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 (bir ve üzerin işçi çalıştırıyorsa yüzde 2) oranında gelir vergisi kesmek zorunda. 

İstihdama bağlı indirimli oranın (yüzde 2) uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılmış olması gerekiyor. 

Yeni kanun teklifinde belirtilen hasılat sınırı (220 bin lira) dışındaki diğer şartların ihlal edilmesi durumunda muafiyetten faydalanılamayacak, zamanında ödenmeyen vergiler için de ceza uygulanacak. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı, teklifte yer alan oranlar ve tutarların yarısına kadar indirilmesi ya da iki katına kadar çıkarılması konusunda yetkili olacak. 


Independent Türkçe 

DAHA FAZLA HABER OKU