55 STK’dan “Yeşil Yol” açıklaması: Danıştay’ın “yürütmeyi durdurma” kararına rağmen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 5 milyon lira bütçe ayırdı

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin ilindeki yaylaları birleştirmesi hedeflenen Yeşil Yol Projesi ile ilgili Danıştay, “yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı” açıklamasını yapmış, yürütmeyi durdurma kararı almıştı

Karadeniz’deki sekiz ilin yaylalarını “yayla koridoru” adıyla birleştirecek “Yeşil Yol Projesi” hakkında Danıştay’ın şubatta aldığı “yürütmeyi durdurma” kararının uygulanmadığı gerekçesiyle 55 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yaptı. 

Açıklamada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun söz konusu kararına gösterdiği gerekçe şu şekilde hatırlatıldı: 
 

… öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır.


“Bu kararla sadece alelade bir yol değil; 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2 bin 700 kilometrelik proje kapsamında yapılması öngörülen her türlü çalışma da durdurulmuş bulunmaktadır” diyen Sivil Toplum Örgütleri, Danıştay’ın kararının bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte uygulanması gerektiği çağrısını yaptı. 

Yapılan yazılı açıklamada diğer talepler ise şu şekilde sıralandı: 
 

1.  Yaylara, meralara, su kaynaklarına, ormanlara ve tüm doğal yaşama verilen zararlar sonlandırılmalıdır.

2. “Yeşil yol - yayla koridoru” projesi koşulsuz şartsız gündemden kaldırılmalıdır.

3. Yaylaların ve meraların asıl işlevlerini yerine getirebilmesi amacıyla koruma altına alınmalı ve yöre halkı maddi, manevi teşvik edilmeli, desteklenmelidir.

4. Hukuken ve bilimsel olarak ekolojik yapıyı bozduğu tespit edilen yollar tekrar doğaya geri bırakılmalıdır.

5. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) bu proje kapsamında yaptığı tüm ihaleleri, ayırdığı bütçeyi, programlarını derhal geri çekmelidir.

 

yesilyolgorsel.jpeg
Fotoğraf: Eren Dağıstanlı


Yeşil yol kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanan; yaylalarda tesisleşme, betonlaşma, benzin istasyonları, oteller vb projelerin tamamının Danıştay kararına göre yapılamayacağını hatırlatan sivil toplum örgütleri, karar rağmenin DOKA’nın mali destek adıyla 5 milyon Türk Lirası program bütçesi tahsis ettiğini belirtti ve şöyle devam edildi: 
 

Bu bütçenin daha azıyla, yaylaların/meraların korunması, asli işlevlerine kavuşturulması mümkünken; bu kadar paranın betona, inşaata, şirketlere özetle doğanın yıkımına ayrılması nasıl, neyle izah edilebilir?

Doğayı ve yaşamı savunanların yaklaşık 5 yıl boyunca gerek alanda gerekse hukuki yollarla verdikleri mücadelenin haklılığı bu kararla nihai olarak tescillenmiştir.

Mahkeme kararı çıkana kadar geçen sürede, yaylalarını savunan birçok yaşam alanı savunucusu ceza mahkemelerinde yargılanmış ve haksız ithamlarla karşılaşmışlardır. Daha da önemlisi, bu sürede söz konusu projeyle; yayla/meralara, irili ufaklı ırmaklara, ormanlık alanlara geri dönüşü olmayan zararlar verilmiştir.

Ekoloji mücadelesinde çokça rastlanan “proje bitti, karar geldi” işleyişi ne yazık ki bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Buradaki amaç “nasıl olsa yol bitti, artık kararın bir hükmü yok” algısı yaratmaktır.

Hukuku ve bilimi hiçe sayarak yapılmak istenen projenin ilk etabı olan yolların inşası büyük oranda tamamlanmış olsa da; bundan sonra yapılması düşünülen, aslında yaylaları ve meraları tamamen yöre halkının elinden alarak sermayeye teslim etme projeleri de durdurulmuştur. 


"Yeşil Yol projesi ya öyle ya böyle devam edecek" diyen milletvekiline yanıt 

Açıklamada ayrıca ağustos başında “Yeşil Yol projesi ya öyle ya böyle devam edecektir. Bu milletimizin hissiyatı ve ortak talebidir. Bölgemizin kaderidir. Mahkemenin kararı hukuki değildir” ifadelerini kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili Salih Cora’ya yanıt verildi: 
 

Kendisine avukat olduğunu hatırlatıp; avukatlık ve vekillik yeminlerinde ‘hukukun üstünlüğü ve anayasaya bağlılık’ üzerine ant içip içmediğini öğrenmek isteriz.

Bu vesileyle, kendisine ve hukuku hiçe sayanlara Anayasa’nın 138’inci maddesini hatırlatalım: “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

Her ne kadar mahkeme kararlarının hiçe sayıldığı, “öyle ya da böyle devam eder” denilerek hukukun hiçe sayıldığı bir dönemden geçsek de; bizler, doğayı ve yaşamı savunduğumuz gibi hukuku ve bilimi de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.


İmzacı Sivil Toplum Kuruluşları 

Arhavi Doğa Koruma Platformu
Artvin Çevre Platformu
Alakır Nehri Kardeşliği
Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği
Antalya Ekoloji Meclisi
Ayvalık Tabiat Platformu
Bartın Platformu
Bakırtepe Çevre Platformunu
Bergama Çevre Platformu
Çan Çevre Derneği
Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu
Çeşme Çevre Platformu
Doğu Akdeniz Araştırma Derneği
Doğa Araştırmaları Derneği
Doğanın Çocukları
Didim Çevre Platformu Diçep 
Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği
Dikili Kültür ve Çevre Platformu imzalıyor (DİKÇEP)
Edremit Çevre Platformu
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Ekoloji Kolektifi Derneği
Ekoloji Birliği
Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu
Fırtına İnisiyatifi
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Hasankeyf Koordinasyonu
Hemşin Yaşam Derneği
Hemşin Vadisi Dayanışması
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kazdağı Doğa ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kazdağları İstanbul Dayanışması
Kazdağları Kardeşliği
Koza Dağcılık, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği
Kuzey Ormanları Savunması
Loç Vadisi Koruma Platformu
Mersin Nükleer Karşıtı Platform
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
Munzur Koruma Kurulu
Munzur Çevre Derneği
Murat Dağı Çevre Koruma Platformu
NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
Ordu Çevre Derneği
Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği
Polen Ekoloji 
Samsun Çevre Platformu
Sinop Nükleer Karşıtı Platform
Sinop Çevre Dostları Derneği
Söke Çevre Platformu SÖKEÇEP
Trabzon ÇYDD 
Validebağ Gönüllüleri
Validebağ Savunması
Yaylaların Kardeşliği Platformu
Yeşil Artvin Derneği
Yeşilırmak Tozanlı Çevre Platformu   
Yenifoça Forum
350 Ankara
 

 

Independent Türkçe 

DAHA FAZLA HABER OKU