Dört yılda Türkiye'den göçen 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70, 35-50 yaş arası nüfus ise yüzde 100 arttı

TÜİK’in 2016’dan bu yana açıkladığı Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre 2019’da 330289 kişinin Türkiye’den yurt dışına göç etti. Bunlar arasından yabancı uyrukluların sayısı artarken, T.C. vatandaşlarının sayısı bir yılda yüzde 38 düştü

Türkiye'den yurt dışına göçen 25-29 yaş nüfus, 2016'da 29 bin seviyesindeyken 2019'da 50 bini geçti Fotoğraf: Pixabay/@sahinsezerdincer

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanını esas aldığı, 2019 yılına ait “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni açıkladı. 

Buna göre Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. 

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

TÜİK’in tanımına göre “Bir yıl içinde Türkiye'den yurt dışına ikamet etmek amacıyla göç edenlerin sayısını” açıklayan “Yurt dışına giden göç”, yıllara göre şu şekilde değişim gösterdi: 
 

TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA GÖÇ
  T.C. Vatandaşı Yabancı uyruklu Toplam
2016 69 bin 326 108 bin 634 177 bin 960
2017 113 bin 326 140 bin 314 253 bin 640
2018 136 bin 740 140 bin 314 323 bin 918
2019 84 bin 863 245 bin 426 330 bin 289


Geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler 

Türkiye İstatistik Kurumu, “yabancı nüfus” tanımını şu dört başlık altında yapıyor: 

- Referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip,

- İkamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan  (uluslararası koruma vb.) ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan,

- İzinle T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi kart hamili), referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler bu nüfusa dâhil

- Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değil. 

Son dört yılda Türkiye'den giden 45-50 yaş arası nüfus ikiye katlandı

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, 2019'da en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.
 

YAŞ GRUPLARINA VE YILLARA GÖRE TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA GÖÇ
  2016 2017 2018 2019
20-24 27 bin 616 36 bin 410 42 bin 721 41 bin 594
25-29 28 bin 982 39 bin 382 50 bin 711 50 bin 154
30-34 22 bin 433 31 bin 289 42 bin 703 42 bin 882
35-39 17 bin 762  24 bin 877 34 bin 319 34 bin 794
40-44 13 bin 5 18 bin 838 26 bin 577 26 bin 222
45-49 10 bin 156 15 bin 397 21 bin 839 20 bin 548

 
Türkiye’ye göç edenler T.C. vatandaşlarının sayısı düştü yabancı uyrukluların sayısı ikiye katlandı

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. 

Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.
 

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE GÖÇ
  T.C. Vatandaşı Yabancı uyruklu Toplam
2016 107 bin 52 273 bin 869 380 bin 921
2017 101 bin 772 364 bin 561 466 bin 333
2018 110 bin 567 466 bin 890 577 bin 457
2019 98 bin 554 578 bin 488 677 bin 42


20 yıl önce Türkiye'ye en çok gelen Almanya vatandaşları 16'ncı sıraya geriledi

Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Toplamda Türkiye’ye gelen Irak vatandaşı 83 bin 829 kişi. 

Irak'ı, yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile sayıları 58 bin 631’i bulan Irak vatandaşları aldı. 

Irak'ı, yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.
 

33709_img_4_452_17.07.2020829702429.jpg
Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 ülke, 2019


2000 yılında yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 234 bin 111’di. Bunların 73 bin 736’sını Almanya’dan gelenler, 27 bin 470’ini Bulgaristan, 13 bin 844’ünü KKTC’den gelenler oluşturuyordu. Irak’tan gelenlerin sayısı ise 4 bin 617’ydi. 

2019’da Türkiye’ye gelen Almanya vatandaşlarının sayısı 9 bin 417'ye geriledi. Bulgaristan’dan gelenler ise 5 bin 256 ile 24’üncü sırada. 

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu
 
Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul, aynı şekilde yüzde 45,3 oranıyla en fazla göç alan il. 

Türkiye’ye gelenlerinden İstanbul’dan sonra en çok tercih edilen iller ise şöyle: Yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir takip etti. 

  İstanbul’a gelen göç İstanbul’dan giden göç
2016 106 bin 957 57 bin 955
2017  166 bin 44 75 bin 849
2018 201 bin 957 113 bin 430
2019 306 bin 455 140 bin 223

          
Yukarıdaki sayılara bakıldığında son dört yılda İstanbul'a yurt dışından gelen ve İstanbu'dan yurt dışına giden göç arasındaki sayısal farkın, yani net göçün 393 bin 956 olduğu görülüyor. Diğer bir ifadeyle İstanbul'un nüfusu, dört yılda uluslararası göç kaynaklı olarak yaklaşık 400 bin kişi arttı. 

 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU