Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun yayımlandı

Yasa, Yassıada mağdurlarının haklarının iadesi için dava açabilmelerine imkan tanıyor

Fotoğraf: AA

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasına ilişkin kanun yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasaya göre, varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, Adalet Bakanlığınca resen yerine getirilecek. 

Yassıada yargılamalarından zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere,

Cumhurbaşkanı tarafından bir Komisyon kurulacak. 

Hak sahipleri, komisyonun çalışma esaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen üç ay içinde komisyona başvurarak Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlar tazminini isteyebilecekler.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere komisyona itiraz başvurusunda bulunulabilecek.

 

Reuters

DAHA FAZLA HABER OKU