KHK ile belediyelerin sürgün yetkisi kaldırıldı, düzenleme öncekileri de kapsıyor

Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde iki maddelik düzenleme yapıldı. Düzenleme ile belediyelerin sürgün yetkisine son verildi

Belediyelerde sürgün yetkisi kaldırıldı / Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde iki maddelik önemli düzenleme yapıldı. Düzenlemeler ile mahalli belediyeler kapsamdan çıkarıldı. 

Özellikle 2019 yılındaki yerel seçimler sonrasında, bir çok belediye istemediği personeli en uzak illere göndererek sürgün ediyordu.

Bilindiği üzere, 03 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"ne göre statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyonda çalışan personel ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere her görevdeki kamu personeline de ilgili yönetmelik hükümlerine göre kurumlar arası geçici görevlendirme yapılabilmekteydi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

"Düzenlemeden evvel yapılanlar da sonlandırılacak"

Ancak, Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yapılan düzenleme sonucunda; 

“Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır. 
Bu kurum ve kuruluşlara mezkür yönetmelik hükümlerine göre geçici görevlendirme yapılamayacaktır. Ayrıca, bu düzenlemeden evvel yapılmış olanlarda en geç 1 (bir) ay içerisinde sonlandırılacaktır.

Ayrıca, kadro veya pozisyon emrine yapılacak kurumlar arası geçici görevlendirmelere de bir sınırlandırma getirilmiştir. Buna göre; başka bir kadro/pozisyon emrine görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şart koşulmuştur. 

Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre sözleşmeli personel ek 28. maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilecektir.”

 

Memurlar.net
 

DAHA FAZLA HABER OKU