Nahda, Tunus Cumurbaşkanı Said ile çatışıyor

Parlamentoyu feshetme ve anayasal bir ders sunma tehdidiyle Cumhurbaşkanı, Nahda lideri Raşid el-Gannuşi’nin ihanetine maruz kaldı

​Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Nahda Hareketi Başkanı Raşid el-Gannuşi ile el sıkışıyor / Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı internet sitesi

Tunuslular, parlamento başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve Cumhurbaşkanı Kays Said arasında bir güç mücadelesinin var olduğunu gizlemiyor.

Söz konusu mücadele, İslami hareket liderlerinin açıklamaları sırasında gizlemeye çalıştığı bir çatışma olarak görüldü.

Halk Hareketi Başkanı ve parlamento üyesi Salim el-Ebyad, iki siyasi arasında yaşananları "kıran kırana mücadele" olarak nitelendirdi.

Gözlemcilere göre çatışma, anayasanın parlamentonun feshedilmesine ilişkin 89’uncu maddesinin ve teknokratlar hükümeti Başkanı Yusuf eş-Şahid’den güveni geri çekme hususundaki 97’inci maddenin yorumlanmasına dair anayasal uyuşmazlığın üstesinden gelinemediğini gösteriyor. Gözlemciler ayrıca, İlyas el-Fahfah hükümetine güven vermenin, Nahda Hareketi tarafından planlanan diğer aşamalara tanık olacak bu çatışmayı sonlandırmayacağına dikkati çekti.

Aynı şekilde Tunus siyasi sahnesinin kulislerinde ise İslami hareketin ‘Fahfah hükümetine güven verme ve ardından (anayasanın 97’inci maddesi uyarınca) hükümetten güven çekmek için ‘Tunus’un Kalbi ve Onur Koalisyonu gibi’ ona yakın partilerle bir koalisyon kurma’ hususunda sarf ettiği çabalara ilişkin de çeşitli görüşler dillendiriliyor. 

Said’e ihanet

Parlamentoyu feshetme ve anayasal bir ders sunma tehdidiyle Cumhurbaşkanı, Nahda lideri Raşid el-Gannuşi’nin ihanetine maruz kaldı. Nahda, İlyas el-Fahfah hükümetine güvenoyu kullanmamanın, parlamentonun feshine yol açacağını açıklamıştı.

Nahda, Raşid el-Gannuşi de dahil olmak üzere liderlerinin ifadeleriyle, ‘Fahfah’ın, hükümetin kurulması için en yetenekli isim olmadığını’ ima ediyor. Bu tavır, Libya konulu Berlin Konferansı’na katılmama ve Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda yer almama da dahil olmak üzere aldığı kararlar hususunda Nahda’dan bir darbeyle karşılaşan Kays Said’in seçimlerine yönelik bir eleştiri olarak nitelendirildi.

Diplomatik pasaport

Cumhurbaşkanının, diplomatik pasaport vermeyi reddetmesine ve durumun yasaya göre parlamento başkanı ve milletvekilleriyle sınır olması gerektiği ısrarına karşılık olarak, Nahda Hareketi ve parlamentodaki müttefikleri, milletvekillerinin diplomatik pasaport almasına izin verecek bir yasa tasarısı hazırladı.

Parlamentonun feshine karşı endişeler

Nahda’nın ‘Fahfah hükümetine güvenoyu verme ve parlamento bloklarını bu hedefe ulaşmak için seferber etme’ kararı, yalnızca erken seçim şansını azaltma endişeleriyle değil, parlamentonun feshine dair endişeler dolayısıyla da gizlendi. Zira Nahda, Kays Said’in parlamentonun feshedilmesine bağlılığının, yalnızca anayasa metninin sert bir uygulaması olmadığını ve Yusuf Şahid’in hükümet sistemi değişikliğine katılımı hususunda Cumhurbaşkanının bir senaryosu olduğunu biliyordu.

Gözlemciler, Sibsi ve Şahid arasında yaşananların aksine, Said ve Fahfah’ın yakınlaşmasının yürütme otoritesini birleştireceği göz önüne alındığında, bir sonraki çatışmanın parlamento içerisinde olmasını bekliyor. Bu yakınlaşmanın Kays Said’i, ‘Demokratik Akım ve Halk Hareketi partileri aracılığıyla parlamentoda Fahfah’a destek bulmaya iteceği belirtildi.

Yaşasın Tunus partisinin yanı sıra Demokratik Akım ve Halk Hareketi de Nahda’ya yönelik eleştirilerini gizlemiyor.

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: Kübra Şahin

independentarabia.com/node/96981

 

DAHA FAZLA HABER OKU