CHP, 'bağışa aracılık' yapmakla suçlanan Kızılay için Meclis araştırması istedi

Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergede, Kızılay'ın 7 milyon 925 bin dolarlık bağışı Ensar Vakfı'na aktarıldığına yer verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde "bağış aktarımıyla" gündeme gelen Kızılay ile ilgili Meclis araştırması istedi / Fotoğraf: AA 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk Kızılay Derneği’nin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Kızılay'ın halkın büyük desteğini alan kurumlardan biri olduğu ifade edildi.

7 milyon 925 bin lira Ensar’a aktarıldı

Önergede, 28 Ocak 2020'de kamuoyuna yansıyan belgeye göre Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Başkentgaz), Türk Kızılay hesaplarına aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın, 7 milyon 925 bin dolarlık kısmının yurt inşaatında harcanmak üzere Ensar Vakfı'na aktarıldığına yer verdi.

Önergede, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda, Kızılay ve Yeşilay'a makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebildiği hatırlatıldı. 

Başkentgaz'ın, söz konusu bağış tutarının, aktarıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı kadar bir tutarı 2017 yılına ilişkin olarak verdiği Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim konusu yapma hakkı doğduğu da ifade edildi. 

“Mevzuata aykırılıklar tespit edildi” 

"Kızılay, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek sayılmıştır” denilen önergede, şunlar kaydedildi:

Dernekler Kanunu'na göre bir derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılabilmesi için, amacının ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması gerekmektedir. Kamu yararına çalışan derneklerin, bu niteliklerini kaybettiği anlaşılırsa Bakanlar Kurulu kararıyla, haklarında alınan kamu yararına çalışan derneklerden sayılma kararı iptal edilmektedir. 

Kamuoyunda, Kızılay'ın yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında paravan olarak kullanılan ve böylece bu şirketlerin vergi kaçırmalarına yardımcı olan bir kurum haline geldiği kuşkuları ortaya çıktığından Türkiye Kızılay Derneğinin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
 

Independent Türkçe, AA 

DAHA FAZLA HABER OKU