Ilık su "damlası" bir milyon deniz kuşunun ölümüne neden oldu

Araştırmacılar bu ölümlerin ısınan okyanusların yarattığı zarara dair "kırmızı alarm" olduğunu söylüyor

Mayıs 2015'ten Nisan 2016'ya kadar, ABD'nin batı kıyısındaki plajlarda açlıktan ölen binlerce bayağı dalıcımartı bulundu (AP)

Bilim insanlarına göre neredeyse bir milyon deniz kuşu "eşi görülmemiş" bir kitlesel ölümle bir yıl içinde yok oldu. Bunun sebebiyse "damla" diye bilinen ve alışılmadık derecede ılık su içeren geniş bir alan.

Mayıs 2015 ve Nisan 2016 arasında, Orta Kaliforniya'dan kuzeye, Alaska'ya doğru uzanan kıyı şeridinde 60 binden fazla ölü martı buldundu. Martılar, ciddi ölçüde zayıflamıştı. Bayağı dalıcımartı balıkla beslenen bir tür olarak biliniyor.

Washington Üniversitesi ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan araştırmacılar Pasifik kıyılarındaki suda görülen uzun süreli sıcaklıkların bölgedeki yiyecek miktarını beklenmedik biçimde düşürdüğüne ve ölümlere katkıda bulunduğuna inandıklarını söyledi.

Bilim insanları ölen kuş sayısının bir milyona yakın olabileceğini söyledi. Ölü kuşların sadece bir kısmının kıyıya vurduğu, bunların da sadece bir bölümünün insanların ulaşabileceği alanlarda bulunduğu düşünülüyor.

Ölümlere yönelik bir araştırmanın yazarına göre bu kitlesel ölümler okyanusun ısınmasının deniz yaşamı üzerindeki zararlı etkisi için bir "kırmızı alarm".

Çalışmanın baş yazarı ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun Alaska Bilim Merkezi'nde araştırma biyoloğu John Piatt, ölümlerin "boyutunun" ve ölçeğinin" emsalsiz olduğunu söyledi.

Piatt “Bu şaşırtıcı ve ürkütücü. Okyanusların ısınmaya devam etmesinin deniz ekosistemi üzerindeki muazzam etkisi için bir kırmızı alarm" dedi.

 

 

Isınma 2013'ün sonuna doğru başlamış ve 2015 yazında El Niño olarak bilinen hava olayının güçlü bir emsalinin gelişiyle yoğunlaşmıştı.

Bu sıcak hava dalgası, “damla” diye adlandırılan ve deniz sıcaklıklarının 3-6 derece arttığı yaklaşık bin 600 kilometrelik bir okyanus bölgesi yaratmıştı.

Deniz aslanı, kulaklı deniz papağanı ve dişsiz balina gibi bir dizi başka tür de artan sıcaklıklardan kötü etkilendi ve (şiddeti daha az da olsa) yine kitlesel ölçekte ölümlere maruz kaldı.

Isınma çeşitli hayvanların beslendiği bir organizma olan mikroskobik alg üretiminde ciddi düşüşe sebebiyet vererek ABD'nin batı kıyı şeridi boyunca zararlı alglerin artmasına neden oldu.

Artan sıcaklıkların bölgedeki yırtıcı balıkların metabolizmasını hızlandırdığını, dolayısıyla da besin zincirindeki rekabetin arttığını söyleyen Piatt, bunun ölümleri "muhtemelen şiddetlendirdiğini" ekledi.

Çalışmanın ikinci yazarı ve Washington Üniversitesi profesörü Julia Parrish'e göre bulgular, daha sıcak bir okyanusun türler için “çok farklı bir çevre ve çok farklı bir kıyı ekosistemi” oluşturduğunu gösteriyor.

Parrish, “Bu sistemin son derece görünür üyeleri olan deniz kuşları değişimin göstergesi" dedi.

Araştırma ekibinin bulguları Plos One dergisinde yayımlandı.

 

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

https://www.independent.co.uk/environment

Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral

© The Independent

DAHA FAZLA HABER OKU