2020 yılında sosyal güvenlik sistemi tarafından yapılacak olan yardımlar nedir? Başvuru için neler gerekir?

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, emzirme, ölüm ve doğan çocuklar için yapılan ödemelerin güncellenmiş rakamlarını ve güncelleme usulleri hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her yılbaşından itibaren, yıl içinde yapacağı ödemeleri de güncellemektedir.

Güncelleme sistemi de belirli hesaplama yöntemlerine ve ilgili yasal düzenlemeye göre yapılmaktadır.

Bu yazımızda emzirme, ölüm ve doğan çocuklar için yapılan ödemelerin hem güncellenmiş olan rakamlarını hem de güncelleme usullerini açıklamaya çalışacağız.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

5510 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak SGK tarafından alınan 25 Aralık 2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31 Aralık 2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı 'Olur'u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde 11,84 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 201,31 TL olacaktır.

Emzirme ödeneği kimlere veriliyor?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına(4/b'li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türüdür. Memurlar bu ödemeden yararlanamazlar.

Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

  • Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
  • Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
  • Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şartı bulunuyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılıyor.

Başvuru için gerekenler nedir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor. Müracaatta talep dilekçesi ve doğum raporu isteniyor.

5510 sayılı Kanunun 37’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca alınan 25 Aralık 2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31 Aralık 2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı 'Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde 11,84 olarak açıklanması nedeniyle 2019 yılında 716 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 yılı için 800,77 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla devlet her yıl çocuk yardımı yapmaktadır. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren doğum yapan her aileye verilen bu yardım devlet tarafından sunulmaktadır.

Özellikle yeni bebek sahibi olan kişilerin çocuk yardımı ile ilgili merak ettiği bazı sorular bulunmaktadır.

Çocuk parası almanın şartları nelerdir?

Çocuk parası ne kadar oldu? Ne zaman alınır?

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu soruların cevaplarını son dönemlerde sıkça aramaktadır.

Bizde konuya ilişkin detaylı bir yazı hazırlayarak merak edilen tüm bu soruları cevaplandırmaya çalıştık.

İşte çocuk yardımı ile ilgili ayrıntılar:

Çocuk yardımı nedir?

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen yardımın diğer ismi de doğum parasıdır. Canlı doğum gerçekleştirmiş olan annelerin ilgili nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırmaları ve Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi doldurmaları halinde alabilecekleri doğum yardımı ailelere maddi destek sağlamaktadır.

Çocuk parası ne kadar oldu? Ne zaman alınabilir?

Ailelerin merak ettiği bir diğer konu ise 2020 yılında çocuk parasının ne kadar olduğu.

2020 yılı için çocuk parası;

  • Gerçekleşen ilk doğum ise ilk çocuk için 300 TL ödeme yapılmaktadır.
  • Gerçekleşen ikinci doğum ise ikinci çocuk için 400 TL ödeme yapılmaktadır.
  • Gerçekleşen üçüncü doğum ise üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Doğumunun çoklu olarak gerçekleştirilmesi durumunda ödenen tutarlar değişmektedir. Yani eğer anne ikiz bebek doğurduysa ve bu onun ilk doğumu ise bebeklerden biri için 300 TL diğeri için ikinci çocuk olarak 400 TL alacaktır ve toplamda 700 TL doğum parası yardımı alacaktır.

Doğum parası için önce ilgili nüfus müdürlüklerine bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kayıt işlemi yaptırılması gerekmektedir.

Sonra ise Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Bu işlemlerin ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerekli ödeme gerçekleşir.

Doğum parası şartları nelerdir?

Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bu tarihten önce yapılan doğumlardaki çocuklara doğum parası verilmiyor olsa da bu tarih sonrasındaki doğumlarda sıralamada sayılmaktadır.

Yani annenin 10 Ocak 2014 doğumlu olan bir çocuğu varsa bundan doğum parası alamaz. Ama 19 Mart 2019 doğumlu ikinci çocuğundan alacağı doğum parası 400 TL olacaktır.

  • Doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması gerekmektedir.
  • Yapılan yardım tek sefere mahsus olarak yapılmaktadır.

 

Sorularınız için: [email protected]

 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU