Oğul Tuna
Rusya ve Eski Sovyet Coğrafyası Çalışmaları, Karşılaştırmalı Siyaset