haşdi şabi

Hazım Sagiye Mustafa el-Kazimi’nin cesur macerası

rak gibi büyük ve zengin bir ülkenin halkının bugün açlık çekmesi, küresel ve bölgesel hesaplarda bir ağırlığı olmaması, kararlarının Tahran’da alınması hiçbir şekilde basit değildir. Mustafa Kazimi’nin yapmaya çalıştığı cesur ve tehlikeli bir karardır