Yeni bir bölgesel düzenin doğuşuna mı tanık oluyoruz?

Birçoğu bunun kolay bir şey olmadığına inanıyor, ancak bölgede herkesin çıkarına olan yeni bir sayfa açmak gerekiyor

Fotoğraf: AFP

Daha önceki bir yazımızda, bölgedeki ilişkilerin normalleşme yollarının açılmasının ardından Ortadoğu'da yeni bir bölgesel düzenin doğuşunu bekleyip beklemediğimizi sormuştuk.

Süreçler, mevcut arabuluculuklara ek olarak her birini yöneten faktörlerin doğası gereği farklı hızlarda başlatıldı.

Büyük güçler arasında hala eski, sürekli ve soğuk gerilimlerin kalıntıları tarafından yönetilen ikili ilişkiler (örneğin Mısır-İran ilişkileri) olduğu için Amman bu konuda kilit bir rol oynuyor.

Özellikle Amman, bu taraflar arasında diyalog ve güven köprülerini yeniden inşa etmek için çalışıyor. Bu alanda ilerleme kaydetti ve bunun sonuçları yakında netleşecek.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Cidde'de gerçekleşen Arap Zirvesi, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi ve zirvenin yayımladığı bildiride yer alan iş birliğiyle ilgili fikirler, farklı alanlarda gelecekteki iş birliğinin şekillendirilmesi ve ortak zorluklarla mücadele stratejilerinin oluşturulması gerekliliği konularını kapsamasıyla, meydana gelen bu dönüşümleri teyit etti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın zirve öncesi yaptığı konuşmada bölgemizin çatışma alanına dönüşmemesi yönündeki açıklaması, bu konuda yapılması gereken değişime dair açık bir mesaj oldu.

Politikadan ekonomiye, güvenliğe, kültüre, topluma ve iklim sorunlarına kadar pek çok zorluk var ve bunlarla mücadelede başarı, daha öncekilerden farklı yaklaşımlar gerektiriyor.

Herkesi etkileyen bu zorluklarla baş edebilmek için bölgenin sorunlarına gerçekçi, etkili ve dolayısıyla iş birlikçi katılımı temel alan yaklaşımlar.

Bu çeşitli zorluklarla başa çıkmada başarı için gerekli koşul, devletin rolünün güçlendirilmesinde ve devletlerin ulusal egemenliğine etkin saygı gösterilmesinde yatmaktadır.

Bu, bölgesel düzeyde istikrarın tesis edilmesi ve ülkeler arasında herkesin çıkarlarına hizmet eden iş birliği mantığının teşvik edilmesi için temel unsur olmaya devam ediyor.


Cidde Zirvesi, bölgenin, ülkeler ve halklar için büyük bedeller ödediği, yürürlükte olan bölgesel kaos sisteminin yerini alacak yeni bir bölgesel düzenin inşası sürecinin başlatılmasında temel dönüm noktasıdır.

Ulusal devleti aşan büyük inançlar adına her türlü çatışmayı ve bu çatışmaları körükleyen müdahaleleri körükleyen ve teşvik eden, çatışmaların yoğunluğunu ve istikrarsızlığı artıran iç işlerine müdahaleyi meşrulaştıran rejim.

Yeni sistem, devletin egemenliğine ve işlerine karışmamaya saygı duyan kural ve ilkelere dayanmalıdır.

Bölgesel bir sistem, devletler arasındaki ilişkilerde doğal olan anlaşmazlıkların yönetimi için kurallar ve gelenekler oluşturur.

Bu anlaşmazlıkların içeriğinin sınırlanması, mümkünse çözülmesi ve taraflar arasındaki ilişkilerin çatışma risklerine maruz kalmasının önlenmesi üzerine çalışır.

Bölgesel bir sistem, ortaklığın inşasını teşvik eder ve herkesin çıkarına olanı güçlendirir.


Bu bağlamda 28 Ağustos 2021'de Bağdat'ta düzenlenen Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın bölgede yeni ilişkilerin kurulması için umut verici bir başlangıç ​​oluşturduğunu hatırlamakta fayda var.

Ancak Aralık 2022'de Amman'daki ikinci oturumu, o sırada beklenen özen düzeyinde olmadı. Bütün bunlar normalleşme süreçlerinin başlamasından önce oldu.

Bu da Bağdat konferansının hedeflediği amaca ulaşmasına izin vermedi. Bölgede ilişkilerin normalleşmesi düzeyinde yaşanan ve güçlenmeye devam eden dönüşümlerden bahsettiğimiz bu süreçten sonra artık şartlar değişti.
 


Bu dönüşümlerin ortasında ve bölgedeki herhangi bir zorlukla sarsılmaması veya zayıflamaması için onları güçlendirmek ve üzerine inşa etmek için yeni bir bölgesel düzen kurma yoluna girmek gerekmektedir.

Arap ülkeleri arasında ilişkilerdeki olumlu gelişmelerin ardından, Türkiye ve İran ile (üçlü bir) diyaloğa dayalı Arabistan girişimi için bir araya gelmek gereklidir.

İlgili taraflar arasında belirlenen ve gelecekte bu ilişkileri yönetmeyi, anlaşmazlıkları çözmeyi ve kontrol etmeyi sağlayan bir 'kural ve prensipler sepeti' oluşturmayı amaçlayan, Ortadoğu bölgesindeki ortak zorluklarla etkili ve başarılı bir şekilde başa çıkmak için ortak politikaların oluşturulmasını hedefleyen bir diyalog.

Birçoğu bunun kolay bir şey olmadığına inanıyor, ancak bölgede herkesin çıkarına olan yeni bir sayfa açmak gerekiyor…

Tüm bunlar, esas olarak, 'Arap Evi'nin sorunlarına ve meydan okumalarına aktif bir rol ve proaktif bir şekilde dahil olmak için Arap pratik anlayışının kristalleştirilmesini gerektirir.

Ardından iki komşu bölgesel güçle daha etkili iş birliğine hazırlanır.

Peki, ilgili taraflar bu zorluğun üstesinden gelecek mi?

Yakın gelecek şüphesiz bunun cevabını verecektir.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

Independent Türkçe için çeviren: Büşra Abay

Şarku'l Avsat

DAHA FAZLA HABER OKU